Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dålig hälsa vanlig bland funktionshindrade

2010-01-20

Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland funktionshindrade personer än bland den övriga befolkningen. Det rapporterade Folkhälsoinstitutet förra året – men förklarade samtidigt att mycket av ohälsan är onödig, och att det går att göra någonting åt den.

– Samhället måste satsa mer för att de här personerna ska få möjlighet att må bättre. Det behövs exempelvis fler träningsanläggningar som är anpassade för funktionshindrade, säger Jan Lexell. Han är professor och överläkare i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund.

– Vi som är friska har lätt att ta oss till ett gym, men för de här personerna kan det bli stopp redan i porten – det kanske inte går att ta sig in i lokalen i en rullstol. Ändå är det mycket viktigt att funktionshindrade personer får stöd att komma igång med sin träning och stimuleras att fortsätta träna, framhåller han.

Sjukvård kostar samhället stora summor varje år. Därför tycker Jan Lexell att det är bättre att satsa en del av de pengarna på förebyggande friskvård istället. Han nämner ett exempel:

– Ge funktionshindrade personer ett ekonomiskt stöd, exempelvis i form av ett årskort till ett gym!

Jan Lexell och hans medarbetare ska snart starta ett forskningsprojekt om tillgången till fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.

– Vi ska försöka kartlägga vilka hinder som finns för att de här personerna ska kunna motionera och utöva friskvård i högre grad. Den kunskapen saknas idag i Sverige.

Man ska dessutom titta närmare på riskfaktorerna för ohälsa bland dem som blivit funktionshindrade på grund av en neurologisk skada eller sjukdom.

– Vi ska se om de har en högre risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes än den övriga befolkningen.

Vi hoppas att de här studierna ska öka kunskapen om vad som behöver göras för den här gruppen, säger Jan Lexell.

OLLE DAHL BÄCK, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund

Artikeln har tidigare publicerats i Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2009.