Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dagsljus verkar inte kunna påverka spermiekvalitet

2017-12-08
Bild: istock.com/BlackJack3D

Forskning från Lunds universitet tillbakavisar hypotesen att mängden dagsljus har betydelse för spermiernas antal och rörlighet.

Gunilla Malm. Foto: Ellen Malm

Tidigare rapporter från andra länder har gjort gällande att spermiekoncentrationen varierar under året, med lägst koncentration under sommaren och högst under vintern. I sökandet efter förklaringar har ljusbetingelserna varit en hypotes.

Studien, som ingår i en avhandling från läkaren och doktoranden Gunilla Malm, har utförts dels i Oslo, dels i Tromsö. Eftersom det nordligt belägna Tromsö har polarnatt och midnattssol är det enligt Gunilla Malm en idealisk plats för att studera ljusets inverkan.

Något dagsljusberoende kunde emellertid inte påvisas och hypotesen att mängden dagsljus  skulle spela någon större roll för spermieantal samt deras rörlighet är därför rimligen fel. I studien deltog totalt ca 200 män.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.