Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dags att rita om diabeteskartan

2013-11-18

Diabetessjukdomarna är långt mer komplexa än man tidigare trott. Det finns blandformer och gråzoner och flera av dem är outforskade. Med den kartläggning av hela sjukdomspanoramat som görs i ANDIS kommer bilden att klarna. Målet är en mer precis diagnos och utifrån den en effektivare behandling.

diagram diabetes

Klicka för större bild

– Vi diabetesläkare möter denna komplicerade bild hos våra patienter. Vi ser skillnader men kan inte förklara vad de beror på, säger Leif Groop, överläkare, professor i diabetes vid Lunds universitets Diabetescenter och initiativtagare till ANDIS-undersökningen (Alla Nya Diabetiker i Skåne).

I ANDIS bjuds alla i Skåne som insjuknar i diabetes, från noll till hundra år, att delta. Det är första gången diabetes i en hel befolkning kartläggs.

– Det är förvånande att ingen gjort detta redan, tillägger han.

Fel diagnos – fel behandling

Deltagarna i ANDIS lämnar fler blodprover som svarar på om patienten har en autoimmun diabetes, typ 1 eller LADA. Utan analys är det inte ovanligt att LADA-patienter får fel diagnos och den rätta behandlingen med insulininjektioner försenas.

Än mer avgörande är det för en del av de patienter som insjuknar i MODY-diabetes. En av formerna är mild och behöver ingen behandling. Fel diagnos har gjort att patienter helt i onödan under många år dagligen tagit flera insulinsprutor.

Går inte att klassificera

Andra prover i ANDIS gäller kartläggningen av riskgener för de olika diabetesformerna och för andra följdsjukdomar till diabetes. Proverna kompletteras med frågor om livsstil och förekomst av diabetes i släkten.

Trots de noggranna undersökningarna finns det bland de nästan 9 000 ANDIS-deltagarna hundratals som med dagens kunskaper inte går att klassificera.

– Egentligen vet vi inte hur många diabetessjukdomar det finns, konstaterar Leif Groop.

Diabetes typ 5 b

ANDIS är mer än enbart registrering. Uppföljningen av de enskilda deltagarna kommer att visa hur sjukdomen utvecklas, vilka behandlingar som är bäst och i vilka grupper risken för komplikationer är störst. Idag har ANDIS knappt 8 000 deltagare och studien fortsätter att växa. En motsvarande undersökning, ANDIU, har startat i Upplands län.

Leif Groop ser i ett nära framtidsscenario en mer individualiserad behandling och uppföljning av diabetespatienterna.

– Analyserna och provsvaren säger till exempel diabetes ”typ 5b” och då vet vi vilken behandling som är bäst. Vi vet också om vi ska vara särskilt uppmärksam på komplikationer så att vi kan sätta in motåtgärder snabbt. ANDIS är på väg att rita om diabeteskartan och vi kommer att få en mer nyanserad bild av sjukdomarna, säger han.

Text: TORD AJANKI

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalen, 11 november 2013