Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Centrum samlar kunskap om corona till sjukvården

2020-04-03
istock.com/Satenik_Guzhanina

Finns det nya och säkra arbetssätt som kan underlätta behandlingen av coronapatienter? Vilka erfarenheter finns hos vårdpersonal i Kina och Italien? Frågorna är många och det är viktigt att vårdpersonal snabbt får tillgång till kvalitetssäkrad information.

– Vi förser infektionsläkare, smittskyddsenheter och intensivvårdspersonal med flera med dagliga rapporter via e-post om det aktuella kunskapsläget om coronaviruset. Det vi sprider är kvalitetssäkrat och bygger helt på samlad vetenskaplig evidens, berättar Ingemar Petersson, adjungerad professor vid Lunds universitet och forskningschef vid Skånes universitetssjukhus.

– Kunskapsbehovet kring coronaviruset är stort och det är av yttersta vikt att informationen är kvalitetssäkrad, oavsett om den kommer från oss eller någon annan källa, säger Matteo Bruschettini, som är föreståndare för Cochrane Sverige samt forskare vid Lunds universitet.

Läs hela artikeln här