Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cellprov kan ersätta djurförsök

2010-05-26

Tiotusentals försöksdjur går redan nu åt för att testa nya ämnen i hushållsprodukter, kosmetika, färger med mera. Och EUs nya kemikalielagstiftning kommer att kräva det mångdubbla antalet djurliv, om inte alternativ till djurförsök kan tas fram. En forskargrupp på BMC i Lund är på god väg med detta.

Malin Lindstedt, docent i immunteknologi deltar i ett stort EU-projekt om alternativ till djurförsök. 

Hennes test består av en viss typ av mänskliga celler som stimuleras med dels sensibiliserande ämnen (sådana som väntas skapa allergiska reaktioner), dels kontrollkemikalier som är ofarliga. 

Cellernas genetiska reaktioner används sedan för att förutspå om ämnet kan orsaka överkänslighet i huden. Om allt går som man hoppas kan testet i framtiden ersätta nuvarande djurförsök på möss och marsvin.

Inga kosmetikatester på djur inom EU efter 2013

Att det inte för länge sedan kommit fram bra alternativ till allergitester på djur kan tyckas konstigt. Möss är ju inte människor, och ett klartecken från djurtester betyder inte nödvändigtvis att ett visst ämne också är oskadligt för människor. 

– Man har ändå trott att dessa tester måste göras på hela levande varelser och inte bara på celler. Och när de stora forskningsfinansiärerna inte trott på idén har det inte kommit mycket forskningsanslag, och då har några alternativa metoder inte kunnat utvecklas, säger Malin Lindstedt. 

Nu har dock bilden ändrats. Den nödvändiga tekniken har blivit billigare, kraven på alternativ har ökat och anslagen har börjat komma. Malin Lindstedts grupp har t.ex. nu inte bara fått EU-anslag, utan även pengar från Jordbruksverket, Stiftelsen Forska utan djurförsök och Vetenskapsrådet.  

När EU beslutade om att inga kosmetikatest får göras på djur efter 2013 blev det också fart på industrin. Kosmetikajätten l’Oreal har satsat miljoner euro på alternativa metoder och ingår nu, liksom bland andra Unilever, i EU-projektet Sens-it-iv som lundagruppen arbetar i.

Testa ett stort antal kemikalier

Ännu en drivkraft för att få fram alternativ till djurförsök är EUs nya kemikalielagstiftning REACH. Enligt dess regler ska omkring 30 000 kemikalier testas för sina hälsoeffekter på människor.

EUs kemikaliemyndighet räknar med att omkring 9 miljoner djur kommer att gå åt till testerna, vilket låter mycket nog. Den tidigare chefen för ECVAM (EUs center för utvärdering av alternativa metoder) professor Thomas Hartung tror dock på ännu högre siffror, mellan 50 och 140 miljoner djur.  

Att minska denna väldiga åtgång på djurliv är ett viktigt mål för Malin Lindstedt.

– Jag är förstås engagerad i min forskning av rent vetenskapliga skäl. Men att den också har ett bra syfte har hjälpt mig att jobba vidare även när det gått trögt, säger Malin Lindstedt.  

Text: INGELA BJÖRCK  

Nyhet från Lunds universitet 25 maj 2010. 

Läs hela artikeln och fler reportage och nyhetsartiklar från Lunds universitet i tidningen Lum