Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancerforskare får nya miljoner

2010-02-02

Sara Ek

Sara Ek och Carl Borrebaeck på CREATE Health får 3 miljoner i fortsatt stöd från den amerikanska stiftelsen Leukemia and Lymphoma Society. Pengarna ska användas till klinisk förankring av en ny biomarkör som möjliggör tidig och förbättrad diagnostik av mantelcellslymfom, en typ av blodcancer som har dålig prognos.

– Leukemia and Lymphoma Society brukar vara extremt återhållsamma med att dela ut omsökningspengar så vi är väldigt glada och stolta, säger Sara Ek, forskare på det nyligen etablerade strategiska centret för cancerforskning, CREATE Health.

Möjliggör snabb behandling

De har all anledning att vara stolta då de redan i förra sökomgången utmärkte sig genom att vara en av de få forskargrupperna utanför USA som tilldelats pengar från den amerikanska stiftelsen. Mantelcellslymfom, MCL, är en typ av blodcancer med mycket dålig prognos. Det är därför ytterst viktigt att kunna ge en tidig och korrekt diagnos. Problemet hittills har varit att urskilja MCL från andra typer av lymfom, som inte kräver en lika tuff behandling. Sara Ek har genom sin forskning identifierat en biomarkör, transkriptionsfaktorn Sox-11, som är en specifik indikator för just MCL.

– Med hjälp av Sox-11 kan vi identifiera alla patienter med MCL och påbörja rätt behandling tidigt, säger Sara Ek.

Ska förankras kliniskt

Sox-11 har varit i kliniskt bruk i ungefär ett år och används på Patologiska kliniken i Lund, parallellt med traditionella diagnosmetoder. De nya pengarna från Leukemia and Lymphoma Society ska användas till att förankra Sox-11 på ett större antal kliniker.

– Vi ska använda pengarna till att utveckla reagens för kliniskt bruk och tillsammans med samarbetspartners utveckla system för storskalig produktion av antikroppar, som används för identifiering av Sox-11-proteinet. Dessutom kommer vi att behöva studera ett större material, fler patienter. Det behövs för att övertyga hematologerna världen över om nyttan med den nya markören, förklarar Sara Ek.

Från labbänken till patienten direkt

Den snabba kliniska tillämpningen av Sox-11 är ett direkt resultat av samarbetet inom CREATE Health och ett konkret exempel på den translationella forskningen som man bedriver.

– Vi är först i Sverige med att bedriva translationell forskning på riktigt, säger Carl Borrebaeck, programdirektör och ledare för en av de sju grupperna inom CREATE Health.

Han förklarar translationell med uttrycket ”från teknik på labbänken till patienten direkt” eller som en direkt överföring av grundforskning till kliniska applikationer.

CREATE Health

CREATE Health är ett strategiskt centrum för cancerforskning som har hyrt in sig på 3 300 kvadratmeter av BMCs yta. Centret startades 2006 med anslag från Stiftelsen för strategisk forskning och består av sju forskargrupper från tre olika fakulteter, tre från LTH, en från Naturvetenskapliga fakulteten, och tre från Medicinska fakulteten varav en representerar klinikerna. Visionen är att genom ett integrerat tvärvetenskapligt tillvägagångssätt lösa komplexa kliniska problem och att utveckla bättre metoder för diagnostisering, prognostisering och behandling av cancer.

– Inom den klassiska cancerbiologiforskningen tar det lång tid innan resultaten kommer till praktisk nytta. Den translationella forskningen gör skillnad för patienten ganska så snart. Sox-11 är det första och bästa exemplet på detta, avslutar Carl Borrebaeck.

 

EVA BARTONEK ROXÅ

Artikeln är tidigare publicerad i LTH-Nytt, nr 2, 2008