Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancerceller sprids av ”kidnappade” protein

2016-06-28

För att bröstcancerceller ska kunna sprida sig måste de förändra sitt rörelsemönster och anpassa sig till vävnaderna runt omkring i kroppen. Samverkan mellan tumör, bindvävsceller och bindväv skapar förutsättningar för metastaseringen. Chris Madsen, ny Ragnar Söderbergstipendiat i medicin, har nyligen upptäckt att cancercellerna ”kidnappar” ett proteinkomplex för att på så sätt kunna röra sig ut i kroppen.

90 procent av alla dödsfall relaterade till cancer, beror på att cancern har spridit sig till andra organ. Därför är det viktigt att till fullo förstå hur tumörcellerna anpassar sig till vävnaden runt omkring sig och förflyttar sig i kroppen. I vanliga fall när vi skadar oss, sätts vårt naturliga immunförsvar igång och bindvävsceller kommer till undsättning för att reparera en skada i till exempel huden. När bindvävscellerna har gjort sitt jobb och skadan läkt, dör de undan och ersätts med nya friska celler. Men när en tumör växer händer något helt annat i vårt immunsystem:

–  Bindvävscellerna kommer till tumören men istället för att fungera normalt blir de hyperaktiva och reparerar och reparerar tumören utan att dö. De blir fullständigt galna, förklarar Chris Madsen, ny forskargruppschef på Institutionen för laboratoriemedicin och Ragnar Söderbergstipendiat i medicin 2016.

Kanaler underlättar spridning

Resultatet blir att bindvävscellerna genom sin höga aktivitet, ger signaler till bindväven runt tumören att göra vävnaden hård. Detta underlättar sedan tumörcellernas möjlighet att sprida sig i kroppen. Chris Madsen försöker förstå samspelet mellan de tre spelarna – tumör, bindvävsceller och bindväv:

–  Hypotesen är att det bildas ”kanaler” eller spår genom den hårda bindväven genom vilka tumörcellerna tar sig ut i blod och lymfsystem.

Kidnappar proteinkomplex

Han har upptäckt ett nytt proteinkomplex, STRIPAK, som har stor betydelse för cellernas föränderliga rörelsemönster. STRIPAK finns under fosterutvecklingen och gör det möjligt för cellerna att kunna förflytta sig till kroppens olika delar när fostret växer. Cancercellerna ”kidnappar” proteinkomplexet  – som finns hos alla människor – och använder det för att skicka ut metastaser genom den hårda bindväven.

–  STRIPAK består av 20 olika proteiner som i sin tur består av en mängd enzymer. Hos patienter med bröstcancer vet man att en hög aktivitet i vissa enzymer ger en sämre prognos. Genom att identifiera de enzym som är viktiga vid cancerspridningen hoppas vi kunna utveckla ett läkemedel som blockerar dessa och därmed hindrar tumören att sprida sig, avslutar Chris Madsen.

Från och med i augusti 2016 etablerar Chris Madsen en forskargrupp vid Avdelningen för Translationell cancerforskning, Institutionen för laboratoriemedicin. Han kommer närmast från BRIC i Köpenhamn och har tidigare arbetat på The Francis Crick Institute i London.

Text och bild: ÅSA HANSDOTTER