Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Canceranhöriga har ökad sjukdomsrisk

2009-08-21

Sjuksköterskan och doktoranden Katarina Sjövall vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi, har publicerat en ny studie som visar att sjukdomsrisken hos anhöriga till cancerpatienter ökar.

Nyhet från Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 21 augusti 2009.