Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Butiksarbete lika slitsamt för kroppen som industriarbete

2011-03-11

Kassaarbete i livsmedelsbutik har länge ansetts vara slitsamt för kroppen, men det har inte funnits siffror på belastningen. En studie från Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet visar nu på hur belastande de olika arbetsuppgifterna i en livsmedelsbutik är.

Mer än hälften av de 2000 anställda som ingick i studien hade ont i nacke eller axlar. Belastningsstudier där muskelaktiviteten mättes i armar, nacke och huvud, visade också att kassarbetet var lika påfrestande för kroppen som industriarbete.

– Det nya är att vi nu verkligen har mått på belastningarna, och att vi kan jämföra dessa belastningar med andra yrkeskategorier, säger Kerstina Ohlsson till Sydnytt.

Forskarna kunde också se att om de butiksanställda fick växla arbetsuppgifter minskade besvären.

Text: NINA HULT

Se inslaget i Sydnytt ”Butiksarbete lika tungt som industrin”, 7 mars 2011: