Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Blodplåster” läker svåra fotsår hos diabetespatienter

2018-10-03
Vita blodkroppar och blodplättar används för att göra ett plåster som bidrar till förbättrad läkning av fotsår. Magnus Löndahl, överläkare på SUS, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om studien i The Lancet Diabetes & Endocrinology. Foto: Skånes universitessjukhus

Genom att använda ett högkoncentrat av blodplättar och vita blodkroppar från patienten kan svåra fotsår som ibland drabbar personer med diabetes, läka 60 procent bättre än med vanlig behandling. Det visar en ny studie som endokrinmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund varit en del av.

Varje år drabbas nästan två procent av patienterna med diabetes av fotsår. I Skåne handlar det om cirka 1 500 patienter. För en del av de här patienterna räcker inte den grundläggande behandlingen som finns idag och såret riskerar att bli kroniskt.

– Det kan låta banalt med ett fotsår men för de här patienterna kan det leda till isolering, immobilisering, depressiva symptom och en försämrad sjukdomsbild. I värsta fall kan det leda till amputation, säger Magnus Löndahl, överläkare inom endokrinologi och diabetologi på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.

Blodkroppar och blodplättar används i ett plåster

Den nya behandlingen innebär att en matsked blod tas från patienten. Sedan tillverkas ett plåster som består av tre lager: ett lager med leucocyter (vita blodkroppar) som har en bakteriedödande effekt, ett lager av trombocyter (blodplättar) som innehåller en hög koncentration av tillväxtfaktorer som kan förändra sårläkningsprocessen och sedan ett yttre lager av fibrin som utgör själva plåsterstrukturen. Plåstret placeras sedan över sårytan.

– Vi flyttar helt enkelt resurser inifrån kroppen som annars inte hade tagit sig till såret och applicerar detta utifrån istället, säger Magnus Löndahl.

Läs även:  Mindre risk för amputation med ny metod

Studie visar positiva resultat

Nyligen publicerades resultaten av en stor internationell studie på behandlingsmetoden i The Lancet Diabetes & Endocrinology. Den visar att metoden ökar läkningsförekomsten 1,6 gånger, det vill säga med 60 procent, hos patienter med väldigt svåra diabetesrelaterade fotsår.

– Det är ett resultat som vi tolkar som mycket positivt för den här patientgruppen. Nu finns ytterligare ett funktionellt vapen i behandlingsarsenalen som kan tillse att såret läker fortare och därigenom minska risken för amputation och skapa en bättre livskvalitet för individen, säger Magnus Löndahl.

Text: MAGNUS ASPEGREN

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus

Den vetenskapliga artikeln publicerad i The Lancet: LeucoPatch system for the management of hard-to-heal diabetic foot ulcers in the UK, Denmark, and Sweden: an observer-masked, randomised controlled trial