Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blodkärl i tumör hindrar cancercellers spridning

2013-02-12

Brist på proteinet endoglin i blodkärl hos tumörbärande möss leder till ökad spridning av dottertumörer. Det visar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet i en studie publicerad i vetenskapstidskriften Journal of Experimental Medicine. Blodkärlen i tumörer utgör alltså en viktig barriär för cancercellers spridning och forskarna föreslår därför att läkemedel utvecklas som förstärker blodkärlens skyddande funktion.

Tidigare studier av metastasering (spridning av dottertumörer) har framför allt fokuserat på hur cancercellens egenskaper bidrar till spridning. I den aktuella studien studerade forskarna istället funktionen av en specifik signalväg som består av proteinet endoglin i blodkärl i tumörbärande möss. De kom fram till att när genen som kodar för endoglin saknades i blodkärl i tumörer i bröst, lunga eller bukspottkörtel ledde detta till en ökad metastasering till andra organ.

– Studien visar att blodkärlen spelar en viktig roll i att förhindra spridning av tumörceller genom blodbanan. Blodkärl med brist på endoglin förändrades nämligen i form på ett sådant sätt att cancercellerna lättare fick tillträde till blodbanan och kunde sprida sig till andra organ. Baserat på detta föreslår vi att läkemedel utvecklas för att förstärka blodkärlens barriärfunktion för att därigenom hindra spridning av cancer, säger Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet och även verksam som forskare vid Karolinska Institutet.

Ett pressmeddelande från KI och Lunds universitet, 11 resp. 12 februari 2013