Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blodfettsprofil förbättrar riskbedömning av typ 2-diabetes

2019-12-11
Céline Fernandez, docent Lunds universitet. Foto: Sara Liedholm

Med hjälp av lipidomik, en teknik som mäter blodfetternas sammansättning på molekylnivå, och maskininlärning, har forskare vid Lunds universitet identifierat en blodfettsprofil som förbättrar möjligheten att flera år i förväg bedöma risken för att insjukna i typ 2-diabetes. Blodfettsprofilen kan även kopplas till viss kost och graden av fysisk aktivitet.

Läs hela artikeln på Diabetesportalen vid Lunds universitet