Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blir vi lättare förkylda om vi stressar?

2017-05-16
förkylning
Foto: Colourbox

Efter en längre stressig period på jobbet ska du äntligen vara ledig – då slår förkylningen till. Känns det igen?

Det har gjorts flera vetenskapliga studier som visar på sambandet mellan långvarig stress och större känslighet för förkylningar. Länge har forskarna saknat en förklaring till varför det blir så, tills för några år sedan då en grupp amerikanska forskare kom med en intressant teori. Vårt immunförsvar ska skydda oss mot främmande inkräktare så som bakterier och virus, och det kan delas in i ett yttre och ett inre försvar. Till det yttre räknas till exempel huden och slemhinnorna medan det inre försvaret utgörs av framför allt olika sorters vita blodkroppar.

Stress kan leda till kraftigare inflammation

När ett förkylningsvirus kommer in i vår kropp stöter det ganska snart på en vit blodkropp. Den vita blodkroppen reagerar då genom att bland annat skicka ut en sorts inflammatoriska ämnen, cytokiner. Inflammationen är ett naturligt svar på en infektion men gör samtidigt att vi känner oss sjuka. Därför är det viktigt att kunna reglera inflammationen så att den inte blir för stark – då gör den mer skada än nytta och vi känner oss sjukare.

Kroppen använder sig av stresshormoner för att reglera det här inflammatoriska svaret. När hjärnan nås av de första inflammatoriska cytokinerna reagerar den genom att skicka en signal till binjurarna om att producera kortisol som i sin tur ska ”tala om” för de vita blodkropparna hur mycket cytokiner de ska producera i fortsättningen, så att det blir lagom.

Vad de amerikanska forskarna föreslår är att långvarig stress gör de vita blodkropparna mindre känsliga för kortisol. De vita blodkropparna blir helt enkelt sämre på att ”höra” vad kortisolet försöker säga. Det leder till en överproduktion av de inflammatoriska cytokinerna och vi får en kraftigare förkylningsreaktion än vad vi hade fått om regleringen hade fungerat som den skulle.

Intressant förklaring – mer bevis behövs

– I artikeln påstår författarna att stress påverkar känsligheten för stresshormon hos celler som deltar i kroppens immunförsvar vid infektioner med förkylningsvirus. Man använder dock en indirekt metod för att finna stöd för denna tes – man studerar sammansättningen av vita blodkroppar i blodet som mått på förändrad känslighet för kortisol. Detta är en svaghet i artikeln. Det finns även andra, men visst – författarna framför en intressant förklaring till den sedan länge kända kopplingen mellan stress och förkylning, säger Fredrik Ivars, professor i immunologi vid Lunds universitet.

Så även om förklaringen verkar intressant, kanske vi inte ska ta den för given. Mer forskning behövs innan vi säkert kan säga varför vi blir oftare och mer förkylda när vi stressar.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ