Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blåscancer – många ouppfyllda behov

2018-10-12

Fredrik Liedberg installerades som professor i urologi den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Blåscancer är i Sverige den fjärde vanligaste cancertypen hos män, men även kvinnor drabbas. Synligt blod i urinen är ofta första symptomet, men trots en så tydlig varningssignal är fördröjd diagnos av blåscancer vanligt. Varannan patient som drabbas är rökare, vilket inte heller är allmänt känt. Det saknas till exempel som för andra rökningsassocierade sjukdomar pedagogiska illustrationer föreställande blåstumörer på cigarettpaketen!

Vid djupväxande blåscancer som når blåsmuskeln är standardbehandlingen cellgiftsbehandling följt av att urinblåsan opereras bort och urinkanalen rekonstrueras. Två av tre opererade patienter drabbas av tidiga komplikationer efter denna typ av mycket omfattande kirurgi, och trots behandling drabbas nästan varannan patient av tumöråterfall. Det finns således många ouppfyllda behov för att förbättra omhändertagandet av blåscancerpatienter.

Min forskning försöker förstå hur olika former av blåscancersjukdomen kan användas för att ge patienten den bästa och individuellt anpassade behandlingen. Vi har utifrån blåstumörers totala s.k. genuttryck definierat en handfull olika molekylära underkategorier, subtyper. Det har visat sig att dessa subtyper biologiskt utgörs av olika varianter av sjukdomen, med potential att ha avgörande betydelse för prognosen och för hur patienten svarar på sin behandling. För att nå en djupare kunskap och förståelse, behöver vi tillämpa kunskapen om de molekylära subtyperna i det kliniska arbetet. Att införa och beforska förfinad röntgendiagnostik och nya kirurgiska metoder för blåscancerpatienter ingår också i forskargruppens arbete för att nå ouppfyllda mål och förbättra för patienterna. Jag tror och hoppas att det finns goda förutsättningar för ett förbättrat omhändertagande av blåscancerpatienter redan inom de närmast kommande åren.

Text: Fredrik Liedberg

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona