Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre vårdförlopp för patienter med cancer i bukspottkörteln

2017-05-15

Cancer i bukspottkörteln är en allvarlig cancerform där 50-60 procent redan har fått metastaser när diagnosen ställs och hos ytterligare 20 procent växer tumören så den inte kan opereras bort. För kvarstående cirka 20 procent kan en operation ge chans till bot, men komplikationer efter operation är vanligt.

Målet med Caroline Williamssons avhandling ”Perioperative aspects of pancreaticoduodenectomy” var att undersöka och förändra olika aspekter av vården för dessa patienter för att förbättra för patienterna och effektivisera användningen av hälso- och sjukvårdsresurser.

– De senaste 10-15 åren har operationerna av dessa patienter centraliserats till Lund. Den ökade volymen operationer ger mer träning och erfarenhet både till kirurgerna som opererar och all vårdpersonal kring patienten. Vi såg i studien att detta ledde till kortare operationstider och minskad blodförlust och behov av blodtransfusion, berättar Caroline Williamsson, specialistläkare i kirurgi.

Standardiserat vårdprogram

Även vårdtiden för patienter efter operation förkortades, utan att det försämrade patienternas hälsa och livskvalitet.

– Vi införde ett standardiserat vårdprogram där vi minskade fastetiden innan operation till ett minimum och gav patienterna kolhydratrika drycker för att minska oro och illamående efter operationen. Vi ger information till patienterna om vad de förväntas göra varje dag för att kunna komma igång så snabbt som möjligt efter operationen. Det finns mål för varje dag så att både patienten och personalen vet vad som ska göras, till exempel komma upp och stå, gå promenad i korridoren eller om det är tillåtet att äta.

Trots att flera operationsparametrar visade på bättre resultat med mer erfarenhet hos kirurgerna minskade inte frekvensen av bukspottkörtelfistlar, en av de allvarliga komplikationerna efter operation.

– Vi vet inte riktigt vad det beror på. Vi har standardiserat vår kirurgiska teknik och vårdförloppet, vilket ger oss möjligheter att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella komplikationer. Ändå kvarstår bukspottkörtelfistlarna i samma utsträckning. Kanske beror fistlarna på patientbundna faktorer som vi inte kan påverka utifrån.

Text: KATARINA EHRENBORG