Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre resultat med bloddialys i hemmet

2013-11-10
Dialysapparat på Njurkliniken, Skånes universitetssjukhus
En dialysapparat på Njurkliniken vid Skånes universitetssjukhus. Den liknar de dialysapparater som används vid dialys i hemmet. Foto: Nina Nordh

Sedan början av 70-talet har Skånes universitetssjukhus varit föregångare i Sverige när det gäller att utveckla möjligheten för njursjuka patienter att själva göra sin dialys i hemmet.

Nu pågår en långtidsstudie som jämför dialys i hemmet med dialys på sjukhus och njurtransplantation.

– Vi har tidigare haft en känsla av att de patienter som fått bloddialys i hemmet har levt längre och varit friskare. Nu håller jag på att undersöka detta närmare som en del av mitt doktorandarbete. Jag vill se om det verkligen stämmer att det är bättre med hemdialys än andra former av dialys.

Det berättar Helena Rydell Johnsén som är specialistläkare vid Njurkliniken på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Lägre dödlighet med hemdialys

– Dödligheten för patienter i dialys är i dag relativt hög, cirka 25 % per år. Våra studier skulle kunna bidra till att dialysbehandlingar i framtiden kan förändras så att överlevnaden ökar.

I en första studie som nyligen publicerats i tidskriften Hemodialysis International kunde forskarna visa att den årliga dödligheten för patienter i Lund som startat dialys i hemmet, så kallad hemhemodialys, var mycket lägre, 4,9 % per år, jämfört med dödligheten för hela gruppen av patienter med dialys i Sverige.

Överlevnaden påverkades inte av om patienterna senare njurtransplanterades eller inte.

Jämföra hemdialys med dialys på sjukhus

– Den här studien ger inte svar på frågan om den goda överlevnaden för patienter i hemhemodialys enbart beror på att de patienter som startar hemhemodialys är relativt unga och friska, vilket krävs för att klara av att sköta dialysen själv, säger Helena Rydell Johnsén.

Alwallhuset vid Skånes universitetssjukhus i Lund
Alwallhuset vid Skånes universitetssjukhus i Lund (Foto: Roger Lundholm) En av pionjärerna när det gäller att utveckla dialystekniken var läkaren Nils Alwall som 1946 genomförde den första dialysbehandlingen i Sverige, och en av de första i världen. Han har också gett namn till huset där Njurkliniken vid Skånes universitetssjukhus nu finns.

– Men nu har vi också preliminära resultat från ytterligare en studie som tyder på att det är själva dialysformen som har en positiv inverkan på överlevnaden.

När forskarna jämförde överlevnaden för två grupper av patienter med samma ålder och samsjuklighet, där en del av patienterna behandlades med bloddialys på sjukhus och en del med bloddialys i hemmet, fann man att patienterna med bloddialys i hemmet hade 4 år längre överlevnad.

Dessa resultat har nyligen presenterats på en nordisk konferens på Island.

Renar blodet oftare och längre

I nästa studie, som redan är igång, vill forskarna ta reda på mer om varför hemdialysen ger så mycket bättre resultat. Bland annat ska man titta på patienternas dialystid, vätskebalans och blodtryck.

– Vi misstänker att fördelarna med bloddialys i hemmet är att patienterna får möjlighet att rena blodet oftare och under en längre tid. En annan fördel är att de som har dialys i hemmet får en djupare kunskap om sin sjukdom och vikten av att följa råd kring mat, motion, medicinering m.m.

Text: NINA NORDH