Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre mätning av bukfetma

2012-10-11

Överviktiga barn vill inte gärna att man tar i dem för att mäta midjemått och bukhöjd med måttband och linjal. En bukhöjdsmätare med laserstråle känns mindre obehaglig och ger ett mer exakt resultat.

Carl-Erik Flodmark (till höger) demonstrerar den nya lasermätaren. Lasermätaren på bilden är en patenterad medicinteknisk prototyp benämd F-indikator. Den är utvecklad av Region Skånes helägda innovationsbolag Innovator Skåne AB i sammarbeta med Lundinova AB och Carl-Erik Flodmark. (Foto: Stig Wiinberg)

– Beröring är känsligt för feta barn, men nödvändigt för att mäta runt magen. Enligt den etablerade standardmetoden ska dessutom två personer göra mätningen för att garantera ett korrekt resultat. Med lasermätaren slipper man beröring, vilket är en stor fördel. Barnen behöver inte heller klä av sig utan kan ha en T-tröja på, säger överläkaren och forskaren Carl-Erik Flodmark.

Han är chef för Barnöverviktsenheten i Malmö och den som utvecklat lasermätaren. Dess första version, ett hemmabygge med delar från Clas Ohlson, har testats i upprepade mätningar på nära 50 barn. Mätningarna visade sig ge lika bra data som mätningar med magnetkamera, trots att metoden är betydligt billigare och enklare.

Farligt med bukfetma

– Resultatet av dessa mätningar har just publicerats i tidskriften Pediatric Obesity, berättade Carl-Erik Flodmark när han presenterade bukhöjdsmätaren på Medicinteknikdagarna i Lund nyligen.

Bukfetma är den farliga sortens fetma, eftersom det fett som lagras bland de inre organen är rörligt och lätt kommer ut i blodomloppet. Där ökar det risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Att vara överviktig måste inte i sig leda till sjukdomar – en överviktig men vältränad person kan ha god hälsa – men just fetma på magen är riskabel.

Ersätter måttband och linjal

De vanliga verktygen för att mäta bukfetma är idag måttband och linjal. Men förutom att dessa mätningar kan upplevas som obehagliga, så blir de inte heller särskilt exakta. Och BMI, body mass index, är inte alls bra: BMI-måttet tar inte hänsyn till om personen börjat träna och bytt ut fett mot muskler, om personen är kraftigt byggd, eller om det handlar om ett barn som fortfarande växer.

Den nya bukhöjdsmätaren mäter en liggande persons bukhöjd och bröstbenshöjd med en laserstråle. De båda måtten jämförs sedan och ger vad Carl-Erik Flodmark kallat ett F-index. Om F-index är större än 1, dvs att bukhöjden är större än bröstbenshöjden, har patienten bukfetma.

Hoppas på ökat intresse

– Det blir ett pedagogiskt tydligt resultat. Vi använder lasermätaren dagligen på Barnöverviktsenheten och har stor nytta av den, säger Carl-Erik Flodmark.

Han hoppas att publiceringen i Pediatric Obesity ska öka intresset för metoden, så att forskare på andra håll ska vilja tillämpa den på sina patienter. Eftersom utrustningen är flyttbar och mätningarna är enkla att göra, så skulle metoden kunna användas bl a för att studera bukfetma och hälsorisker hos större befolkningsgrupper.

Text: INGELA BJÖRCK