Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Barnafödande och kvinnohälsa i fokus

2017-10-24

Christine Rubertsson installerades som professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Den vanligaste komplikationen under graviditet och barnafödande är psykisk ohälsa. Fokus för min forskning är vården före, i samband med och efter barnafödande. Mina forskningsfrågor utgår från mitt arbete som barnmorska. Ett svar jag fått fram är att omkring 10 procent visar depressiva symptom under graviditeten, och det påverkar anknytningen till barnet.

Min fortsatta forskning handlar om hur vi på bästa sätt kan identifiera kvinnor med psykisk ohälsa och ge dem stöd. Vi har tagit fram ett lättanvänt instrument för att uppskatta förlossningsrädsla under graviditeten. Omkring 20 procent beskriver att de är uttalat rädda för att föda barn. Hur kan vi ge förlossningsrädda kvinnor det bästa stödet? I ett av mina pågående forskningsprojekt ger vi samtalsstöd på två olika sätt för att utvärdera vad som hjälper kvinnor bäst, internetbehandling med kognitiv beteendeterapi eller samtalsstöd med barnmorska. En annan form av stöd som vi studerar är att samma barnmorska följer kvinnan och familjen genom hela vårdkedjan. Den förtroendefulla relationen som barnmorskan kan skapa genom att följa kvinnan genom graviditeten är unik, och vi vill nu prova en vårdmodell där samma barnmorska också följer familjen vid förlossningen och tiden efter att barnet är fött.

Ytterligare en av mina forskningsfrågor är hud-mot-hud-vård och amning, och hur vi bäst ger amningsstöd till kvinnor som vill amma. Vi har gjort ett formulär för amningsobservation och en film som används både i undervisning och på klinik. En vårdmodell jag arbetat med är att ge BB-vård hemma. Hemma har man som barnmorska möjlighet att observera amning och ge amningsrådgivning till de som behöver, och föräldrarna får möjlighet attställa frågor i lugn och ro. BB-vård hemma är verkligen en av de vårdformer jag vill vara med och utveckla vidare.

Text: CHRISTINE RUBERTSSON

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.