Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Barn och barnbarns tur att bidra med ny kunskap om folksjukdomar

2013-03-07
generationer
Foto: Colourbox

Har farfars diabetes eller mormors bröstcancer någon betydelse för min hälsa? Varför går vissa sjukdomar i arv och kan vi förebygga detta? Nu startar Malmö Offspring Study, en medicinsk studie där anlag och riskfaktorer kan följas över generationerna inom samma familj. Tanken är att så småningom engagera flera tusen deltagare i studien.

Malmö Offspring Study, Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer.

Målet är att ge forskningen tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor. Studien drivs gemensamt av Lunds universitet och Region Skåne med stöd av EU.

Arv och miljö

– Trots medicinska framsteg pekar allt på att folksjukdomarna kommer att förbli en av våra största utmaningar även i framtiden. I Malmö Offspring Study hoppas vi att med deltagarnas hjälp få ny och viktig kunskap om hur arv och miljö påverkar oss, säger Peter Nilsson som är huvudansvarig för studien tillsammans med Olle Melander, båda professorer vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

Flergenerationsperspektivet uppnås genom att de inbjudna deltagarna är barn och barnbarn till personer som ingått i en tidigare befolkningsstudie, Malmö Kost Cancer. Nu tas det första steget som är en pilotstudie där målet är att undersöka sammanlagt 500 barn eller barnbarn.

Mikroskopbild av bakterier
Bild: Colourbox

Kosten och tarmens bakterieflora

Forskarna hoppas nu få fler relevanta data än i tidigare befolkningsstudier. Det sker bland annat genom att nya metoder för funktionsanalys av blodkärl, lungor, hjärna och kroppens ämnesomsättning används vid kontroller och provtagningar.

Av särskilt intresse är sambandet mellan det vi äter dagligen och tarmens bakterieflora samt hur detta påverkar hälsan. Kontroll och provtagning äger rum på Skånes universitetssjukhus i Malmö med start i början av mars.

Ger ny kunskap

Pilotstudien planeras bli klar under 2013. Efter utvärdering är målet att starta en fullskalig studie där barn och barnbarn till totalt ca 6 000 deltagare i Malmö Kost Cancer bjuds in. Sammanlagt handlar det om stora delar av totalt ca 15 000 barn och barnbarn som då får inbjudan.

I Malmö finns en lång tradition av större befolkningsstudier. De största är Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer som sammanlagt har engagerat över 50 000 unika deltagare.

De har bildat underlag till ytterligare studier och forskningsprojekt både i Sverige och internationellt. Dessa har resulterat i nya kunskaper om bl.a. diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, alkoholmissbruk och kostens betydelse.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad på Medicinska fakultetens hemsida, Lunds universitet, 28 februari 2013