Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Barn med andningsproblem får stöd efter akutbesöket

2015-05-19
Malin Dock, Törnrosen och Eva Svensson, barnakuten. Foto: Roger Lundholm
Malin Dock, Törnrosen och Eva Svensson, barnakuten. Foto: Roger Lundholm

Ett pilotprojekt som ger ökat stöd och uppföljning av barn som kommer till barnakuten vid SUS i Malmö med andningsproblem, testas just nu gemensamt av barnakuten och vårdcentralen Törnrosen i Malmö.

– Mycket handlar om att skapa kontinuitet och ge trygghet. Jag följer upp och ser till att både barn och föräldrar har förstått instruktionerna från akuten och att medicinerna tas på rätt sätt, berättar Malin Dock, som är astma- och KOL sjuksköterska på heltid, på vårdcentralerna Törnrosen och Rosengården.

Barn som tillhör dessa vårdcentraler får automatiskt remiss till Törnrosen när de besöker barnakuten med andningsbesvär. En tid efter akutbesöket hör Malin Dock av sig till familjen och erbjuder en uppföljningstid. Ibland kan barnen få komma till vårdcentralen vid flera tillfällen för att bli säkra på hur de ska använda sina inhalationshjälpmedel.

Det var när en av sjuksköterskorna, Eva Svensson, på barnakuten tidigare deltog i en studie och skrev uppsats om hur väl patienterna följde läkares medicinråd som hon upptäckte att många hade problem med inhalationshjälpmedlen. Det gjorde att barnen hade svårt att fullfölja sin medicinering.

Samtidigt ville Malin Dock göra en uppföljning av barnen i sitt område så tillsammans startade de projektet. Det har nu pågått i snart sex månader och ytterligare tre vårdcentraler kommer att ingå i försöket från och med i höst. Därefter bli det uppföljning innan man beslutar sig för om det ska införas på fler vårdcentraler.

Text: ANNA-LENA BOIVE
Nyhet från Skånes universitetssjukhus, 15 maj 2015