Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bakteriesamhällen – hur kroppens biofilmer påverkar vår vardag

2018-12-18

Biofilmer kan beskrivas som samhällen av bakterier. Sådana samhällen finns överallt runt omkring oss, i naturen, i och på oss människor men även på saker och ting i vår vardag. Julia Davies är professor i oral biologi. Hennes forskning riktar in sig på dessa bakteriesamhällens roll i utvecklingen av mänskliga sjukdomar och särskilt orala sjukdomar som karies och tandlossning. I munhålan finns det runt 700 olika bakterietyper men det är inte alla som orsakar sjukdom. Vår bakterieflora är också ett viktigt skydd för oss. En stor fråga inom forskningen är hur biofilmer utvecklas och varför vissa leder till sjukdomar medan andra inte gör det. Varför drabbas till exempel bara vissa av tandlossning? Julia Davies vill med sin forskning ta reda på hur bakterierna interagerar med varandra, hur bakteriesamhällena fungerar och hur de kan manipuleras för att inte orsaka sjukdomar.

Läs även: Bakterier i kollektiv har andra egenskaper