Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bakterienzymer lurar immunförsvaret

2022-11-12
Illustration av antikroppar i blått. Bild: iStock/mirror-images

Mattias Collin installerades som professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Under hela forskarkarriären har jag intresserat mig för hur bakterier undkommer immunförsvaret. Jag har studerat flera olika sjukdomsframkallande bakterier, men framförallt Streptococcus pyogenes, som orsakar halsfluss och hudinfektioner, men också livshotande tillstånd som sepsis och multiorgansvikt.

Redan under avhandlingsarbetet upptäckte jag tillsammans med min handledare enzymet EndoS från denna bakterie. Enzymet visade sig ha den unika egenskapen att ta bort en kolhydrat på mänskliga antikroppar. Denna kolhydrat är väldigt viktig för att antikropparna ska ge rätt typ och styrka på svaret mot till exempel bakterier.

EndoS-aktiviteten leder till att antikropparna i princip slutar att sätta igång ett korrekt svar, trots att de känner igen bakterierna. Denna bakteriella strategi för att undkomma immunförsvaret hade inte tidigare beskrivits i litteraturen. Genom flera internationella samarbeten har vi kommit fram till att enzymet också kan användas till något gott. Enzymet kan stänga av antikropparnas funktion när de riktas mot oss själva, som de gör vid autoimmuna sjukdomar som MS, ledgångsreumatism, och olika autoimmuna sjukdomar i till exempel muskler, hud och njurar.

I nära samarbete med ett Lundaföretag har vi också kunna lansera EndoS och EndoS-lika enzymer som verktyg för att analysera och modifiera antikroppar. Det har visat sig finnas ett mycket stort intresse för detta, inte minst för att väldigt många nya läkemedel som lanserats, och är under utveckling, just är antikroppsbaserade.

Vi har också hittat liknande enzymer hos andra sjukdomsframkallande bakterier, vilket talar för att den immunmodulerande strategin är spridd. Detta är viktigt att veta, inte minst i samband med vaccinutveckling, eftersom bakterierna kan förstöra eventuella antikroppar som ett vaccin stimulerar till produktion av.

Text: Mattias Collin, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.