Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

BackUpp ska hjälpa fler ryggpatienter

2010-08-02
man som promenerar
Foto: Dreamstime

Under ett år söker ungefär 13 000 skåningar hjälp för ont i ryggen. Många ryggpatienter som söker vård förbättrar sitt tillstånd avsevärt efter 4-6 veckors behandling. Men en mindre grupp riskerar att drabbas av långvarig kronisk smärta.

För att påskynda tillfrisknandet och minska risken för sjukskrivning, funktionsnedsättning och utveckling av långvarig smärta hos dessa ryggpatienter startade Region Skåne projektet BackUpp, ett samarbete mellan olika specialister på vårdcentralerna .

– I stället för att patienten tvingas vända sig själv till många olika instanser och specialister har vi försökt strukturera samarbetet i ett team med patienten i centrum.

– Det ger ett mycket effektivare resultat än att varje enskild vårdinstans ska uppfinna hjulet på nytt kring varje patient. Vi måste jobba mycket mer med processtänkande inom vården, säger Ulf Hallgårde, ansvarig för utveckling av arbetet med sjukskrivning, på Region Skåne.

Fler vårdcentraler bjuds in till hösten

Under ett år arbetade fem vårdcentraler med att följa samma, strukturerade arbetssätt där team med olika kompetens tog hand om patienterna.

Nästan 80% av patienterna som deltog i studien fick snabbt bättre hälsa och 91% var nöjda med behandlingen och tillgängligheten på vårdcentralen. Ulf Hallgårde är väldigt nöjd med resultatet:

– Vi har genom projektet visat att det här är en arbetsmodell som ger en klar förbättring för patienten. Vi har också undersökt vilka detaljer som behöver falla på plats för att modellen ska fungera fullt ut. Nästa steg blir att försöka sprida modellen och bjuda in 25 vårdcentraler till hösten via Hälsovalet.

Sparar både lidande och pengar

Ryggbesvär orsakar inte bara personligt lidande utan kostar mycket pengar för samhället. Huvuddelen av de miljarder som långvarig ryggsmärta kostar varje år används inte till behandling och rehabilitering, utan är kostnader för sjukskrivningar och ersättning för förlorad arbetsförmåga i väntan på rätt behandling.

Nyhet från Region Skåne 28 juli 2010