Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Avtagbara täckproteser på implantat – bra lösning för äldre?

2023-01-16
äldre kvinna håller sin hand framför munnen
Foto: iStock/Satjawat Boontanataweepol

Äldre personer med försämrad motorik kan ha svårt att göra rent och sköta fasta implantatbroar. Ett alternativ är att i stället sätta in avtagbara täckproteser på implantat, något som både är enklare och billigare, enligt ny avhandling.

I avhandlingen Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes har Peyman Ghiasi jämfört två olika implantatlösningar för patienter som helt saknar tänder i överkäken.

”Utifrån vårt underlag så ser vi att det fungerar bra för patienterna med två implantat efter ett år, och att kostnaderna är betydligt lägre än fasta alternativ”, säger Peyman Ghiasi. Foto: Malmö universitet

Vad är det du tittat närmare på?

– Jag ville veta om en lösning med färre antal implantat och minskade kostnader ändå ger nöjda patienter. Jag har undersökt om man kan ha två implantat och en avtagbar typ av protes i stället för fyra eller sex implantat med fasta broar som är det vanligaste i Sverige idag. Vi har bland annat jämfört kostnader, patientnöjdhet och funktion, berättar Peyman Ghiasi, som nyligen disputerat vid Malmö universitet.

Varför ville du undersöka det här?

– Som specialisttandläkare har jag träffat många patienter som haft problem att sköta sina broar, till exempel för att de är äldre och har problem med motoriken. Just denna grupp skulle kunna gynnas av att ha en avtagbar lösning eftersom det då är enklare för dem själva eller vårdpersonal att skölja, borsta och sedan sätta tillbaka. Det finns inte så mycket forskning kring avtagbara varianter så jag ville helt enkelt undersöka om det kan vara ett fungerande alternativ.

Hur jämförde du de olika implantaten?

– Vi tog in helt tandlösa patienter på undersökning och alla fick sex implantat inopererade. Efter den första operationen gjordes en lottning så att ena gruppen fick avtagbar variant med två implantat och andra gruppen fick fyra implantat med en fast bro. Vi följde upp dem var sjätte månad under tre år och kommer fortsätta följa dem över tid. De två grupperna jämfördes med en kontrollgrupp där patienterna fått sex implantat och fast bro.

Vilka är dina huvudsakliga slutsatser?

– Utifrån vårt underlag så ser vi att det fungerar bra för patienterna med två implantat efter ett år, och att kostnaderna är betydligt lägre än fasta alternativ. Men detta är bara en pilot och bör ses mot bakgrund att det inte finns så mycket forskning hittills kring två implantat. Jag hoppas att studien kan motivera fler att göra större studier på området med längre uppföljningstid och fler patienter.

Vilken var den största skillnaden för patienterna?

– För patienter som haft helt vanliga löständer, alltså helproteser, så upplevde de en klar förbättring eftersom de två implantaten gör att protesen sitter fast bättre. Äldre patienter vill ha något som sitter på plats men har kanske inte råd med fast implantatbro eller saknar ben där man kan sätta ordinarie antal implantat. Då är detta ett bra alternativ.

Länk till avhandlingen: Studies on maxillary overdentures: implant- and prosthesis survival, cost analysis and patient-reported outcomes

Text: ANNA DAHLBECK 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet