Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att studera blodsjukdomar med flöde

2016-11-02

blodceller-i-blodkärl-ill_dreamstime_2074208

Anna Porwit installerades som professor i patologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Blodsjukdomar utvecklas i benmärgen eller i kroppens lymfatiska system. Bland dessa finns akuta och kroniska leukemier samt maligna (elakartade) lymfom.

I mitt arbete som hematopatolog diagnosticerar jag sjukdomar i det s.k. hematopoetiska systemet. Detta görs genom morfologi (utvärdering av celler och vävnader i mikroskop) samt immunfenotypbestämning (karakterisering av celler medelst antikroppar mot olika proteiner). Maligna celler skiljer sig vanligtvis från normala celler i sina immunologiska egenskaper, samtidigt som sjukdomarna i sig uppvisar karaktäristiska immunfenotyper. Således gör immunfenotypbestämning det möjligt att vid diagnosticering klassificera sjukdomar med liknande morfologi på ett korrekt sätt.

Mitt huvudsakliga intresseområde inom hematopatologi är att anpassa och förbättra nya tekniker inom flödescytometri – en laserbaserad teknik som mäter optiska egenskaper samt fluorescens (ljusutsläpp) hos enskilda celler efter att de har inmärkts med antikroppar kopplade till s.k. fluorokromer. När jag började mitt arbete med flödescytometri under mina doktorandstudier (år 1983) gjordes de flesta analyser med en eller två färger (fluorokromer). I dagsläget har vi organiserat om laboratoriet vid universitetssjukhuset i Lund för att möjliggöra användningen av en analys med tio färger på ett instrument med tre lasrar.

Den nya metoden förbättrar exaktheten i våra data: istället för att göra ett flertal olika analyser i flera olika rör och försöka jämföra rören med varandra, kan vi nu få ut samtliga resultat i en analys. Dessa mer raffinerade analysmetoder leder till ökad kunskap om de olika sjukdomarna och deras egenskaper, vilket på sikt gör att vi kan utveckla specifika behandlingsmetoder och bota fler från hematologiska sjukdomar.

Text: ANNA PORWIT
Porträtt: Kennet Ruona
Foto blod: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.