Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att motverka yrsel

2022-11-12
Foto: iStock/carlosbezz

Eva Ekvall Hansson installerades som professor i fysioterapi vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

I mitt arbete i primärvården kom jag i kontakt med äldre personer som hade yrsel och nedsatt balans. En litteraturgranskning visade att det fanns mycket lite forskning om detta och jag bestämde mig därför för att fördjupa mig i området. Inspirationen kom från de patienter jag mött i mitt kliniska arbete.

Forskningen har handlat om fysioterapeutiska metoder för att behandla yrsel och balansrubbningar hos äldre personer, främst genom en specifik form av träning, där hela balanssystemet engageras. Forskningen om äldre med yrsel har lett vidare till forskning om fallförebyggande träning och åtgärder, och hur man kan använda metoden med specifik träning även för andra grupper med yrsel och balansrubbningar.

Ett annat spår i min forskning har handlat om artros, där vi genomfört en rad kliniska studier kring patientutbildning och träning. På senare år har min forskning handlat om att mäta rörelse och balans med bärbar teknik, framför allt med den så kallade ”Snubblometern” och hur balansen påverkas av virtual reality. Forskningen kring äldre har vidgat sig ytterligare till att inbegripa forskning kring hälsa i allmänhet hos äldre personer, där fysiska aktivitet är ett självklart inslag.

Min forskning har en stark klinisk anknytning och resultaten har snabbt kunnat överföras i klinisk praktik. Till exempel är de flesta fysioterapeuter nu bekanta med den specifika träning för yrsel som används för sådan yrsel som kommer från innerörats balansorgan och som bland annat min forskning visat även har effekt på yrsel som drabbar äldre personer. Min framtida forskning kommer att fortsätta ha en stark klinisk anknytning, där resultaten snabbt kan omsättas i klinisk praktik och förhoppningsvis förbättra hälsa och rehabilitering för äldre personer och för personer med kroniska sjukdomar.

Text: Eva Ekvall Hansson, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.