Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att leva bra med hjärtsvikt

2010-05-04

Ät rätt och träna rätt är vad varje patient kan göra för att må bra vid hjärtsvikt. Det informeras patienter och allmänhet om vid en särskild hjärtsviktsdag på Skånes universitetssjukhus i Malmö den 8 maj.

– Vi sätter fokus på patientens möjligheter till egenvård, säger sjuksköterskan och doktor i medicinsk vetenskap Marie Holst. Hon arbetar på Skånes universitetssjukhus Kardiologiska klinik i Malmö.

Hälsohjärta

Varje patient kan göra mycket själv för att hålla sjukdomen i schack. Att tidigt upptäcka tecken på försämring samt att veta vad man själv kan göra är viktigt för personer med hjärtsvikt. Under lördagen ges råd om hälsosam kost för hjärtat. Då får man också tips om hur man skall träna vid hjärtsvikt.

Klinikens experter medverkar med råd. Dessutom ges tillfälle till frågor.

Arrangemanget är det första i sitt slag och ingår i European Heart Failure Awareness Day.  Liknande arrangemang sker på andra håll i landet, allt i samverkan med Svensk Cardiolog förenings arbetsgrupp för hjärtsvikt.

Plats: Universitetssjukhuset i Malmö, Ingång 72, CRC

Tid: 8 Maj, klockan 10-13

Kontaktperson

Marie Holst

Telefon 040-338539