Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att cykla till jobbet minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar och typ 2-diabetes

2016-09-20

cyklande barn_COLOURBOX600473

Skippa bussen och börja cykla. Ny forskning från Lunds universitet visar att risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är mindre för cyklister än hos de som går, tar bussen eller kör bil. Och risken blir mindre ju längre väg man har till jobbet.

Brist på tid är den vanligaste orsaken till att man inte hinner motionera, vilket leder till inaktivitet och ökad ohälsa. En möjlig lösning på detta är att motionera på väg till arbetet, visar en studie ledd av professor Paul Franks vid Lunds universitets diabetescentrum.
– Om alla deltagarna i studien hade börjat cykla till jobbet, eller fortsatt om de redan gjorde de, hade sannolikt var fjärde fall av fetma (BMI över 30) förhindrats, säger Robert Koivula en av forskarna bakom studien.

Studien omfattar fler än 23 000 medelålders män

I studien, som presenterades under diabeteskonferensen EASD i München i september 2016, deltog 23 732 medelålders män och kvinnor från Västerbotten.

Vid sitt första besök 1990 uppgav de hur de tog sig till arbetet, passivt (med bil, buss eller fick skjuts), gick eller cyklade. De genomgick en hälsoundersökning och lämnade prover som gav information om kända riskfaktorer såsom högt blodtryck, fetma, blodfetter och nedsatt glukostolerans. De fick också råd och tips på hur de kunde förbättra sin livsstil.

De som cyklade till jobbet var mindre sannolika att uppvisa de kända riskfaktorerna

Tio år senare gjordes en uppföljning och förutom provtagning ställde forskarna frågor om hur de tog sig till arbetet och hur lång väg de cyklade; mindre än två km, mellan två och åtta km eller över åtta km.
– Det visade sig att de som cyklade till arbetet var mindre sannolika att uppvisa de kända riskfaktorerna, säger Robert Koivula men tillägger att de därmed inte kan konstatera ett direkt samband.
– Det är ju förstås möjligt att de som uppger att de cyklar till jobbet lever en mer hälsosam livsstil på det stora hela, men intressant nog visade det sig att risken för varje enskild faktor (högt blodtryck, fetma, blodfetter och nedsatt glukostolerans) minskade i relation till hur långt man cyklat.
– Resultaten styrker hur viktigt det kan vara att man i arbets- och stadsplaneringen underlättar för folk att ta sig till jobbet på ett aktivt sätt. Tillsammans med Köpenhamn och Amsterdam brukar Malmö framhållas som de främsta storstäderna i Europa där det är lätt att ta sig fram med cykel, säger Robert Koivula stolt.

Text: SARA LIEDHOLM
Bild: Dreamstime
Artikeln är tidigare publicerad vid Diabetesportalen.se