Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Artrosportalen – ny källa till kunskap direkt från forskare vid Lunds universitet

2021-01-11
Artrosportalen.se ska förmedla information om sjukdomen artros och de senaste rönen inom den artrosforskning som sker nationellt och internationellt.

Artrosportalen.se är en ny satsning från forskare vid Lunds universitet för att förmedla korrekt och uppdaterad information om ledsjukdomen artros direkt till patienter, anhöriga eller andra intresserade i allmänheten.

Artros är en av våra stora folksjukdomar som orsakar smärta, funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet hos omkring 10 procent av den vuxna befolkningen. De vanligaste lederna som drabbas är knä, höft och fingrar. De starkaste riskfaktorerna förutom ålder är övervikt, tidigare ledskada samt ärftliga faktorer. På grund av vår allt mer stillasittande livsstil och högre kroppsvikt ökar sjukdomen stadigt i förekomst. Artros är också den i särklass vanligaste orsaken till operation med konstgjord led, så kallad ledprotes.

Martin Englund. Foto: Kennet Ruona

– Information om sjukdomen på nätet är inte sällan missvisande, speciellt vad gäller till exempel effektivitet av olika behandlingar. Vi hoppas att med vår nya Artrosportal kunna dela tillförlitlig och lättillgänglig information om sjukdomen artros med patienter och allmänheten, men även förmedla senaste rön inom den artrosforskning som sker nationellt och internationellt, säger professor Martin Englund, Artrosportalens initiativtagare.

Till Artrosportalen.se

 

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet