Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Analys av spelreklam i svensk TV

2019-04-17

En ny studie av omfattning och innehåll av spelreklam i svensk TV visar att reklam för nätcasino är vanlig både i samband med barn- och vuxenprogram. Flera riskabla reklambudskap har identifierats, framförallt vad gäller nätcasino.

Foto: iStock/mphillips007

Det är forskare vid Lunds universitet som under vintern 2017-2018 detaljstuderat omfattning och innehåll av spelreklam i sex stora svenska reklamfinansierade TV-kanaler.

Samtliga reklaminslag under ett dygn i respektive TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan och Kanal 9 analyserades.

  •  Reklamfilmer för spel stod för mellan 19 och 53 minuters sändningstid under respektive dygn i de olika kanalerna.
  •  Spelreklam utgjorde som mest upp till 51 procent av reklambudskap av typen ”detta program presenteras av…” i två av TV-kanalerna
  • I flera av kanalerna kom över 90 procent av reklambudskapen från icke-registrerade bolag.
  • Andelen spelreklam bland reklaminslagen var som högst under/efter filmer primärt ämnade för vuxna, spelrelaterade program samt familjefilmer, men förekom också under/efter barnprogram.
  • Totalt utgjordes 64 procent av inslagen reklam för nätcasino, och medan detta inte alls fanns i en av kanalerna, så stod nätcasino för 74 och 83 procent av inslagen i de kanaler där detta förekom mest

– Nätcasino var den tydligt vanligaste spelform som ingick i reklamen och denna spelform stod för en majoritet av reklambudskapen i flera olika typer av program, inklusive i barn- och familjefilmer. Det betyder att TV-tittare, inklusive mycket unga personer, knappast kan undgå att se reklaminslag för spelformer som vi anser har hög beroendepotential, säger Anders Håkansson, som lett studien. Han är professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och överläkare på beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne.

Lyssna på podden om spelberoende med Anders Håkansson

Reklam för nätcasino stod i lägre grad än andra reklaminslag för budskap med fokus på vinst eller jackpotvinst och använde i lägre grad begreppet ”gratis”, men stod i signifikant högre grad för budskap om bonusar, free-spins, snabb utbetalning, budskap om att vara storspelare och om spelares sociala status, och hade signifikant oftare ett fokus på kvinnliga spelare och i signifikant lägre grad ett fokus på manliga spelare.

– Vi identifierade flera potentiellt riskabla reklambudskap i nätcasionoreklamen, bland annat budskap som handlar om spelets enkelhet och snabbhet. Likaså olika bonussystem var vanligare i just nätcasino. Kopplingen mellan nätcasinoreklam och kvinnligt kön har också särskild betydelse i ett land där vi ser att nätcasinospel är vanligare hos vårdsökande kvinnor med spelberoende, säger Anders Håkansson.

Vetenskaplig publikation: Television gambling advertisements: Extent and content of gambling advertisements with a focus on potential high-risk commercial messages

Text: KATRIN STÅHL

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet