Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Allvarliga bakterieinfektioner

2018-10-12

Magnus Rasmussen installerades som professor i infektionsmedicin den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Min forskning handlar om infektionssjukdomar som orsakas av bakterier. En del av bakterierna som jag har undersökt kan både leva i harmoni med människan och orsaka allvarlig infektion. Jag har alltid tyckt att det är intressant att försöka förstå varför bakterier kan uppträda på så olika sätt i människokroppen. Från början sökte jag svaret på denna fråga genom att enbart studera bakteriernas egenskaper, men efterhand har jag insett att det är ett komplext samspel mellan bakterien och människokroppen som avgör om en viss bakterie orsakar infektion eller inte.

De senaste åren har jag till stor del ägnat mig åt en typ av hjärtklaffsinfektion som kallas endokardit. Jag undersöker hur det går till när bakterier som kommer in i blodet ibland fäster sig på hjärtats klaffar och orsakar skada. Patienter med risk att ha endokardit behöver utredas med ultraljudsundersökning av hjärtat, vilket är obehagligt. Jag har därför i min forskning tagit reda på när man kan avstå från att göra ultraljudsundersökning utan att man riskerar att missa fall av endokardit. Jag håller också på att
undersöka om man genom att analysera blodprov kan ta reda på om en viss person har endokardit eller inte. På lång sikt hoppas jag att forskningen ska leda till att behandlingen av endokardit kan förbättras.

I mitt kliniska arbete tar jag hand om patienter med endokardit, och därför kan kunskaper från forskningen snabbt införlivas i vården av patienterna. För att kunna behandla patienter med endokardit måste olika specialiteter samarbeta. På sjukhuset har vi därför bildat ett endokarditteam för att på bästa sätt ta hand om dessa patienter. I endokarditteamet bedriver vi också forskning och utvecklingsarbete så att vi kan besvara de allra viktigaste frågorna inom området.

Text: Magnus Rasmussen

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona