Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Allvarlig ohälsa på grund av snabblån

2014-10-15

Aldrig har så många människor hamnat hos Kronofogden. Överskuldsättningen får ofta allvarliga konsekvenser i form av ökad ohälsa. Det visar aktuell forskning av Sveriges enda expert inom området, Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola.

Snabblånen har fördubblats de senaste fem åren och bolagen gör stora vinster. För låntagarna ser det inte lika ljust ut. Överskuldsättningen får allvarliga konsekvenser för såväl individen och dennes familj som för samhällets väldfärdssystem.

Richard Ahlström– Detta är en grupp som far mycket illa, både vad gäller fysisk som psykisk ohälsa, säger Richard Ahlström, psykolog och docent i psykologi vid Malmö högskola.

Extremt förhöjd sjuklighet

Ahlström är den enda forskaren i Sverige som arbetat med skuldsatta människor kontinuerligt under längre tid. I sin forskning fokuserar han på hur ekonomisk utsatthet påverkar människors livskvalitet och hälsa.

– Min forskning visar att sjukligheten för ekonomiskt utsatta människor är extremt mycket större än för människor som inte har ekonomiska problem. Man ser en markant ökning av ångest och depression i denna grupp, har de ekonomiska problem under längre tid ökar också sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Att sjukligheten ökar så mycket påverkar inte bara den enskilda individen och dennes familj utan också samhället då ohälsan är en stor påfrestning för välfärdssystemen, säger han.

En ny studie av Ahlström visar att även självmordstankar och självmordsförsök är markant förhöjda i gruppen.

Flerfaldigt förhöjd dödlighet

Ahlström har även studerat vad som händer under och efter en skuldsanering.

– Min senaste studie visar tyvärr att ohälsan fortsätter att utvecklas negativt även under tiden för skuldsaneringen. Bland människor som blivit skuldsanerade är dödligheten också flerfaldigt förhöjd. – Det är ett fåtal som får skuldsanering och väntan på att få den är som regel mycket lång. Det innebär att när de väl blir skuldfria är de ofta redan mycket nedgångna och sjuka, säger han.

Förlorar kontakt med barnen

Även det sociala livet tar skada av skuldsättningen och den långa processen för skuldsanering.

– Den här gruppen har mycket begränsade sociala kontaktar, många förlorar dessutom kontakten med sina barn om dessa bor på annan ort. De har helt enkelt inte råd att besöka barnen, något som är ytterst allvarligt, i synnerhet om barnen är små. Även förvärvsfrekvensen minskar. Enligt Ahlströms forskning arbetar 85 procent innan de får problem med skulder. När de väl blivit skuldfria har hälften av dem slutat arbeta.

– Processen är så lång att människor förlorar hoppet, konstaterar han.

Text: CHARLOTTE L BECHMANN

Artikeln är ett pressmeddelande från Malmö högskola, 9 oktober 2014