Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Äldres läkemedel – hjälper och stjälper

2016-11-02

 

äldre man får läkemedel

Patrik Midlöv installerades som professor i allmänmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Läkemedel är i grunden bra produkter som under kontrollerade former i läkemedelsprövningar visat sig ha effekt. Ofta är de som medverkat i dessa läkemedelsprövningar yngre och friskare jämfört med de patienter som sedan använder läkemedlet. Med ökad ålder sker flera olika förändringar som påverkar läkemedlets positiva och negativa effekter för patienten. Det kan ha att göra med att organ är känsligare för effekten av ett läkemedel eller att den äldre kroppen inte kan göra sig av med läkemedel lika fort eller effektivt som den yngre, exempelvis för att njurarna fungerar sämre. Generellt är äldre känsligare för läkemedel jämfört med yngre. Äldre har dessutom ofta mer än en sjukdom och därmed flera olika läkemedel, vilket ytterligare ökar risken för läkemedelsbiverkningar.

I mitt arbete som läkare på sjukhem på 1990-talet träffade jag dagligen svårt sjuka gamla patienter som hade väldigt många läkemedel. Ofta var det inte enkelt eller ens möjligt att som läkare få reda på varför patienten hade alla dessa läkemedel. Detta var startpunkten för min forskning, som till att börja med handlade om olika metoder för att minska risken för felaktig läkemedelsbehandling. Jag arbetade med strukturerade arbetssätt som halverade antalet felaktiga läkemedel. Senare forskning har handlat om olika riskfaktorer för läkemedelsbiverkningar hos multisjuka äldre, exempelvis betydelsen av undernäring eller sänkt njurfunktion för att patienten ska behöva sjukhusvård eller rent av avlida.

Jag vill med min forskning bidra till att läkemedelsbehandling av äldre, i synnerhet multisjuka äldre, vilar på vetenskaplig grund.

Text: PATRIK MIDLÖV
Porträtt: Kennet Ruona
Foto äldre man: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.