Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Äldre patienter med hjärtinfarkt får inte rätt eftervård

2010-11-10

Också äldre än 80 år som drabbas av hjärtinfarkt tjänar på blodfettssänkande behandling.  En genomgång av knappt 15 000 svenska patienter visar att dödligheten nästan hade halverats om de hade fått rätt medicin.

Äldre som drabbas av hjärtinfarkt löper större risk att dö men behandlas i lägre grad än yngre med kolesterolsänkande mediciner. Detta trots att behandlingen ger goda resultat även för äldre.
Att äldre underbehandlas och att det saknas tillräcklig forskning om deras hjärtan är två allvarliga brister inom den svenska hjärtvården, menar Hjärt-Lungfonden.

Statiner minskar dödlighetenEn ny svensk studie visar att behandling med kolesterolsänkande mediciner, så kallade statiner, minskar dödligheten i hjärtinfarkt med upp till 44 procent för hjärtinfarktspatienter över 80 år.
Trots detta var det bara en av fyra äldre i studien som fick statiner utskrivna när de lämnade sjukhuset. Det är bara ett exempel på att äldre underbehandlas.

Får inte samma vård

Jan Nilsson
Professor Jan Nilsson vid Lunds Universitets Diabetescenter. Foto: KG Pressfoto

– Vår erfarenhet är att äldre som drabbas av hjärtinfarkt inte får samma behandling som yngre, varken när det gäller den akuta vården eller för att förebygga nya infarkter.

– Det innebär ett ökat lidande för de drabbade men också ökade vårdkostnader för samhället, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd och professor i Experimentell Kardiovaskulär forskning på Lunds Universitets Diabetescenter.

Annan sorts infarkter

Av de cirka 36 000 svenskar som årligen drabbas av hjärtinfarkt är 45 procent 80 år eller äldre. Det finns indikationer på att äldre delvis drabbas av en annan typ av hjärt-kärlsjukdom än vad yngre gör.

Trots detta bygger forskningsstudier om hjärt-kärlsjukdom huvudsakligen på personer som är under 70 år, vilket gör att det i dag saknas vetenskapligt underlag för hur äldre patienter bäst ska behandlas.

Behövs mer forskning

– Det finns flera tecken på att äldre hjärtinfarktspatienter inte får optimal vård i dag. Det behövs mer forskning om äldres hjärtan för att med säkerhet veta vilken behandling som behövs, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Obefogad rädsla för biverkningarEn av anledningarna till underbehandlingen av äldre är att läkare är rädda för biverkningar, bland dem finns ett förmodat samband mellan behandling med statiner hos äldre och en ökad cancerrisk.

– Men något sådant samband har man inte sett i den nya studien, säger Jan Nilsson och tillägger.

– 80 åringar idag är ofta friska och har ett aktivt liv och jag tror de vill ha ett så gott skydd mot en ny hjärtinfarkt som de kan få. Dessutom är det en kostnad för samhället om man får en ny hjärtinfarkt eller stroke, säger Jan Nilsson.

Nyhet från Diabetesportalen 10 november 2010

Källa: Pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden 8 november 2010