Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Äldre lika bra bilförare

2010-09-10

 

Äldre manlig bilförare

Uppfattningen att äldre kör bil sämre än yngre är en skröna. De tar tvärtom mindre risker och planerar sin körning bättre.

Sölve Elmståhl är chef vid Geriatriskt utvecklingscentrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö, där man gjort studier av trafikskadade som kommit in till Akutcentrum i Malmö. Dessa visar att äldre inte är sämre bilförare än yngre.

– De utsätter sig inte för risker, kör inte när det är halka, tänker efter vad som kan hända, förklarar Sölve Elmståhl.

Geriatriskt utvecklingscentrum gör bedömningar av äldres förmåga att köra bil på uppdrag sjukvården i hela Region Skåne. Läkare och neuropsykolog bedömer körförmågan, som kan skifta även för sjukdomsdrabbade, allt eftersom sjukdomen gör patienten bättre eller sämre.

– En strokepatient kan bli bättre och mycket väl kunna köra bil igen, säger Sölve Elmståhl.

Det är betydligt vanligare att äldre skadas i trafiken som fotgängare och cyklister än i egenskap av äldre bilförare.

– De är mer sårbara och för dem hade det kanske varit bättre att köra bil än att ge sig ut på cykel eller till fots.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Foto: Dreamstime