Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

27 november: Föreläsning om KOL

2017-11-24

Välkommen till föreläsning om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) som arrangeras av HjärtLungföreningen Lund och Sjukhusbiblioteket Patientforum SUS.

Se den filmade föreläsningen i efterhand

Var: Skånes universitetssjukhus i Lund, Aulan i Blocket, Entrégatan 7, SUS Lund
När: 27 november, kl 13-16

PROGRAM

Inledning

Vad är KOL?
Talare: Ulf Nihlén, docent och distriktsläkare, avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Lunds universitet

Aktiv med KOL – din patientutbildning

Talare: Marie Ekelund, ansvar utbildning & livsstil, Riksförbundet HjärtLung

Aktuell forskning

Talare: Ellen Tufvesson, docent avdelningen för Lungmedicin och allergologi, Lunds universitet

Hur kan din astma/KOL-sjuksköterska hjälpa dig?

Talare: Benita Björkman, astma/KOL-sjuksköterska, Roslunda vårdcentral, Ängelholm

”Every breath you take… every step you take…” – om fysisk aktivitet och träning vid KOL

Talare: Kristina Tödt, sjukgymnast, lungmottagningen Skånes universitetssjukhus, Lund

Avslutning

Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna.