Vetenskap & Hälsa

FÖRELÄSNING: Livets sista tid

2018-12-07

Foto: iStock/LPETTET

Föreläsning om vård i livets slutskede. Palliativ vård och ASIH, avancerad sjukvård i hemmet

Tid och plats: Tisdag den 11 december 2018, 13.00–16.00, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö.

(Fri entré – 300 platser).  Ingen förhandsanmälan.

Program

Ÿ  Inledning – moderator (13.00)
Anna Spencer, överläkare, Palliativ vård och ASIH i Malmö.

Ÿ  Vad innebär palliativ vård? (13.10)
Margareth Jeppson, sjuksköterska och universitetsadjunkt, Malmö universitet.

Ÿ  Mobila vårdteam. Region och kommun i samverkan (13.40)
Mattias Wallin, specialistläkare, Mobilt vårdteam, Skånes Universitetssjukhus.

Ÿ  Paus med frukt och vatten. (14.10)

Ÿ  En dag på arbetet vid Palliativ vård och ASIH. (14.30)
Annika Bjurö, överläkare och Lotta Johnsson, sjuksköterska, båda vid Palliativ vård och ASIH i Lund.

Ÿ  Samtal med närstående om vård i livets slutskede (15.00)
Ann Stigsson, kurator, Palliativ vård och ASIH i Malmö.

Ÿ  Palliativ vård utan gränser – ett framtidsperspektiv (15.30)
Christel Wihlborg, överläkare och Jamie Woodworth, forskningsassistent vid Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne.

Välkommen!  (Fri entré – 300 platser).  Ingen förhandsanmälan.

 

Föreläsningen arrangeras av Palliativ vård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Malmö och Lund. Malmö universitet. Region Skåne, Regionalt utvecklingscentrum. Skånes universitetssjukhus, Mobilt vårdteam och Patientforum.