Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rullstolar och bänkpressar – visst hör de ihop!

2011-12-14

När du tänker på träning och fysisk aktivitet, vad är det första som du tänker på då? Ansträngning och svett? Känslan i kroppen? Eller irritation för att du inte kan ta dig till träningen? Eller ilska för att du inte får plats?

För personer med funktionsnedsättningar är det en verklighet att inte kunna ta sig till träning, att inte få plats och kunna förflytta sig mellan maskiner. Det är också en verklighet att bli bemött av personal som inte vet hur man ska anpassa träning eller som kanske inte ens tycker att man borde träna. Svårigheterna och de hinder som man möter gör att träningsnivån blir låg och hälsan försämras. Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Störst är ohälsan bland personer med rörelsehinder.

Ett rörelsehinder är en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att röra delar av kroppen. Det kanske behövs hjälpmedel för att kunna ta sig runt. En tredjedel av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning, varav ungefär hälften med ett rörelsehinder. Andelen personer med funktionsnedsättning ökar dessutom när åldern stiger.

Hinder i miljön stoppar handikappade

rullstol framfoer en trappaVi vet att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att påverka hur vi mår; både idag och hur vi kommer att må som äldre. Detta oberoende av om vi har en funktionsnedsättning eller inte. Fysisk aktivitet är all rörelse som ökar förbrukningen av energi i musklerna. Ökad förbrukning får vi på flera sätt genom att träna men också genom att gå eller cykla, arbeta i trädgården eller i hemmet. Aktiviteten skiftar likväl som miljön som vi utövar den i. Med en funktionsnedsättning blir miljön viktigare.

Det kan finnas många olika skäl till att man inte börjar träna. Ibland kan det kännas svårt att träna för att man inte orkar eller inte hinner. Många upplever också att träning är för dyrt. Dessa kallas för personliga hinder. Om man har en rörelsenedsättning är hindren fler. Hinder som finns i miljön omkring oss. Svårt att ta sig till träning, små och trånga utrymmen, okunskap hos personal och andra som tränar där. Att ta sig till gymmet blir en lång uppförsbacke.

Forskning ska öka tillgänglighet

Genom vår forskning hoppas vi kunna öka kunskapen om vad som påverkar vår fysiska aktivitet. Vi kommer att intervjua personer med funktionsnedsättning kring fysisk aktivitet och de hinder och möjligheter som finns i relation till fysisk aktivitet. Förhoppningsvis kommer vi sedan att kunna besvara frågor som: Är de hinder som upplevs personliga eller finns de i miljön? Kan vi på något sätt påverka miljön så att den blir mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Om vi tar bort hinder i miljön kommer träningsfrekvensen att öka då? Vi behöver dessutom öka vår kunskap om de som är aktiva; vad är det som gör att de valt att träna och vilka aktiviteter väljer de?

handikappbasket, person i rullstol med boll

Otillräcklig fysisk aktivitet är ett nationellt problem som kostar samhället 6 miljarder kronor per år. Av dem som inte rör sig tillräckligt finns en stor andel personer med rörelsehinder. Vi tror att det behövs ett bredare perspektiv på folkhälsoarbetet där personer med funktionsnedsättning behöver omfattas. Insatser behöver göras –  inte bara på individnivå utan även i miljön.

Text: CECILIA WINBERG

Foto: Colourbox