Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bengt-Olof Nilsson: Östrogen – gåtfullt hormon i nya roller

2010-03-22

De flesta känner troligtvis till att det kvinnliga könshormonet, östrogen, har betydelse för de förändringar i kroppen som inträder hos flickor/kvinnor i puberteten samt de omställningar som sker i samband med graviditet.

Däremot är det nog inte så många som vet att östrogen även reglerar funktionen i organ som normalt inte kopplas till hormonet. Östrogen påverkar livmoder och bröst, där det finns rikligt med mottagarmolekyler (receptorer) för östrogen, men östrogenreceptorer och effekter av östrogen har också upptäckts i hjärna, blodkärl och lungor.

Att östrogen påverkar inte bara livmoder och bröst, utan nära nog alla kroppens organ, är en av de stora upptäckter som gjorts inom endokrinologin (läran om hormoner) under senare tid.

Skyddar både hjärta och tänder?

Under den del av livet då kvinnor har menstruation och ägglossning produceras östrogen som anses skydda mot såväl hjärt- och kärlsjukdom som tandlossning. Celler i blodkärl och tandkött har receptorer för östrogen, men vi vet inte hur östrogen utövar sin skyddande funktion.

Både tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar kännetecknas av en inflammation som innebär att t.ex. bakterier drar till sig vita blodkroppar och andra celler i immunsystemet. Inflammationen är en skyddsfunktion i det korta perspektivet, men om inflammationen kvarstår sätter den igång processer som kan skada organen. Inflammationen kan leda till att blodkärlen täpps till samt att fibrerna och benet som håller fast tänderna i käken bryts ned.

En möjlig förklaring till östrogens skyddande effekt är att det minskar inflammation. Men för att förstå hur östrogen fungerar krävs det att vi vet mer om hur östrogen påverkar kroppens normala och friska celler. För att nå detta mål måste vi få mer och bättre kunskap, vilket jag hoppas att min forskning kan bidra med.

BENGT-OLOF NILSSON

Från broschyren ”Professorsinstallation 19 mars 2010” som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.