Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ett svenskt Parkinsonregister – först i världen

2011-01-18

Visionen om ett nationellt Parkinsonregister har länge funnits bland kliniker och forskare i Sverige. En samlad databas med information om varje patients sjukdomshistorik skapar nya möjligheter att läsa av effekten av olika behandlingar. Visionen är nu på väg att bli verklighet. Till våren börjar de första testkörningarna av registret.

– Det handlar egentligen om effekter inom två olika områden. Dels de omedelbara förutsättningarna för förbättringar i vården, läkare får direkt tillgång till relevant information för patienten. Sen har vi de forskningsmässiga möjligheterna, att kunna använda registret för att titta på påverkan av olika behandlingar i större befolkningsgrupper över längre tid, säger Per Odin i ett pressmeddelande från Lunds universitet.