Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Efterlysning – släktingar till personer med typ 1 diabetes

2010-11-15

Nu startar TrialNet-studier i Sverige med början i Skåne. TrialNet är ett internationellt nätverk av forskare som undersöker möjligheterna att förhindra, fördröja och vända utvecklingen av typ 1-diabetes.

TrialNet-nätverket består av forskningscentra, för närvarande 18 stycken, i USA, Kanada, Finland, Sverige, Storbritannien, Italien, Tyskland, Australien och Nya Zeeland. Och alltså nu också i Sverige med bas vid Lunds universitet, närmare bestämt Clinical research Centre i Malmö.

Tidiga varningssignaler

Det hela går ut på att med hjälp av screening identifiera personer i riskzonen för att utveckla typ 1-diabetes. Screening betyder i detta sammanhang att man tar ett enkelt blodprov för att leta diabetesrelaterade så kallade autoantikroppar som förekommer många år innan sjukdomen bryter ut.

Flera år före sjukdomsdebuten finns varningssignaler i blodet. Det är antikroppar som signalerar att immunsystemet har börjat angripa de insulinproducerande cellerna. Om angreppet fullföljs är typ 1-diabetes ett faktum.

Enkelt blodprov

Det är släktingar till typ 1-diabetiker med antikroppar, som löper en ökad risk att insjukna, forskarna i Trial-Net nu vill undersöka.

– Genom att analysera ett enkelt blodprov kan vi se förekomsten av antikroppar och upptäcka eventuell diabetes mycket tidigare. Det kan förhindra ett ofta dramatiskt och svårt insjuknande, säger Åke Lernmark, professor vid Lunds universitet och huvudansvarig för TrialNet i Skåne.

De som har antikroppar kommer att följas med mer regelbundna kontroller för att studera förloppet och tidigare upptäcka sjukdomen. Inte alla av dem insjuknar och frågan är vad som skiljer dem från dem som gör det.

I ett senare skede, om forskarna får tillstånd, kommer de också att försöka stoppa processen mot typ 1 diabetes med olika behandlingar.

Med start i Skåne

Initialt är det Skåne som är involverat i TrialNet. Man startar nu en kampanj för att rekrytera personer mellan 4 och 45 år som har släktingar med typ 1-diabetes till studien.

I nästa steg ska studier genomföras i på andra platser i Sverige. Det finns 30 000 skåningar som är släkt med en typ 1 diabetiker. I hela landet ungefär en kvarts miljon människor.

– Den här studien kan hjälpa oss en bra bit på vägen att försöka lösa diabetesgåtan, säger Åke Lernmark.

För mer information, kontakta:

Åke Lernmark, 040 – 39 19 01, 070 – 616 47 79

Ake.Lernmark@med.lu.se

Text: TORD AJANKI