Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancer i Skåne – en väckarklocka för hela Sverige

2010-07-13

I Skåne får fler invånare lungcancer, bröstcancer och tarmcancer än riket i övrigt. Det är också stora regionala skillnader inom Skåne vad gäller insjuknande och överlevnad. Inom det närmaste årtiondet kommer det dessutom att ske en dramatisk ökning av antalet cancerfall. Varje cancerfall är ett cancerfall för mycket.

– I Skåne förbereder vi oss för framtiden genom att bygga upp ett regionalt cancercenter för södra Sverige, RCC Syd. Där ska vi analysera orsakerna bakom den höga cancerförekomsten och utforma strategier för att åstadkomma en cancervård där forskning och framsteg står i fokus så att patienterna får den allra bästa vården. Det säger Carsten Rose, professor och divisionschef vid divisionen för cancer och blodsjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus.

– Vi ska få fler patienter att medverka i kliniska studier, inte minst fler invandrare som idag är underrepresenterade när det gäller medicinsk forskning. Vi behöver satsa mer på cancerprevention och tidig upptäckt och vi måste pröva nya metoder för att nå medborgarna i vårt mångkulturella landskap, berättar Carsten Rose.

Text: PER LÄNGBY

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus 8 juli 2010