Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Arteriography of brain vessels_colour_dreamstime_13352365._beskuren

2011-05-03

blodflödet i hjärnan