Ta kontroll över ditt DNA – genvägen till bättre hälsa!

Share |

Har du någonsin hört uttrycket ”du är vad du äter”? Ett nytt forskningsfält visar att det ligger en hel del sanning bakom detta påstående. Att kost och miljö påverkar vår hälsa är känt sedan länge, men vid Lunds universitet undersöker man nu hur viss mat direkt kan påverka själva ritningen till våra kroppar – våra gener!

I kroppens celler finns vår arvsmassa, DNA, som innehåller gener. Generna utgör ritningen som bestämmer hur vi ser ut och fungerar. Alla celler innehåller samma gener. Men hur skiljer sig då till exempel en benmuskel från ett öga, trots att de byggs utifrån exakt samma ritning?

Som ett piano

pianoklaviatur med händer som spelarDet handlar om hur generna används. Alla gener är inte påslagna överallt. I en muskelcell är bara muskelgenerna påslagna, och i ögat är istället ögongenerna aktiva. Man kan likna det vid ett piano; pianot har alltid samma tangenter, men man kan spela olika melodier på dem. Det är bara tangenterna som trycks ned som hörs. Kroppens system för att bestämma vilka tangenter som skall tryckas på, det vill säga vilka gener som skall vara påslagna, kallas epigenetik. Ordet härstammar från grekiskan och betyder över (=”epi”) genetik. Epigenetik fungerar som en länk mellan arv och miljö. Det finns olika så kallade epigenetiska markeringar. De kan sätta på en gen och fungera antingen som grönt ljus eller som stoppskyltar för om genen ska vara aktiv. Varför har då forskarnas intresse för epigenetik fullkomligen exploderat de senaste åren?

Miljön ändrar epigenetiken

Man har upptäckt att i flera sjukdomar, t ex cancer, har det blivit fel bland de epigenetiska markeringarna. Det kan handla om en anti-cancergen som på grund av någon miljöfaktor får för många ”stoppskyltar” på sig och inaktiveras. Det tilltalande med epigenetiken är att den går att förändra. Man kan inte göra något åt vilka gener man ärver av sina föräldrar, men miljön man lever i påverkar hur aktiva de är!

Styra generna med maten

Därför kan enäggstvillingar – trots att de delar samma gener – se olika ut och vara olika benägna att drabbas av sjukdomar. Miljön ändrar deras epigenetik. En miljöfaktor som vi har stor möjlighet att påverka är kosten vi äter. Mer och mer forskning visar att vissa födo- och näringsämnen har en direkt effekt på epigenetiken och därmed våra gener. Exempel på mat rik på sådana ämnen är grönt te och gurkmeja.groent te I teorin innebär det att även om du är född med en gen som gör att du lätt går upp i vikt, så kanske du kan stänga av den genom att äta rätt kost!

Övervikt och typ 2 diabetes

Frågan är vad vi ska äta för att få epigenetiken på vår sida i kampen mot ohälsa. Detta vill forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt projekt om kost och epigenetik. Målet är att undersöka om vissa epigenetiska markeringar kan leda till övervikt och typ 2 diabetes. Nästa steg är att hitta mat och näringsämnen som kan motverka de epigenetiska markeringarna och därmed förebygga sjukdom. Lundaforskarna har hittat flera intressanta matkomponenter som kan förebygga viktuppgång hos möss. Nu återstår att se exakt hur ämnena påverkar kroppen och om de har epigenetiska effekter.

Epigenetik framtidens hälsovård?

Idag är det fler människor på jorden som lider av övervikt än av undernäring och svält. För att motverka denna utveckling är det nödvändigt att få en bättre förståelse för hur våra kroppar påverkas av kosten vi äter – ända ner på gennivå. Vet vi vilka epigenetiska markeringar vi vill motverka och vilken mat som kan göra detta, ökar våra chanser att förebygga välfärdssjukdomar. Tanken att kunna ta kontroll över sina gener är lockande. Vi är inte riktigt där ännu, men epigenetiken är en viktig post på vägen till framtidens hälsovård.

Text: LOVISA HEYMAN

Foto i artikeln: Colourbox

4 kommentarer till “Ta kontroll över ditt DNA – genvägen till bättre hälsa!”

 1. Erik Edlund skriver:

  Oväntat många människor ansluter sig helt elled delvis till LCHF-tänket och rapporterar betydande hälsoförbättringar. Vilka epigenetiska mekanismer påverkas?

  Med vänlig hälsning / Erik Edlund

 2. Lovisa skriver:

  Hej Erik!
  Mig veterligen kan man inte uttala sig om något sådant (ännu). Angående högfettsdiet så visar litteraturen att avkomma till råttor som fått en högfettsdiet under graviditeten uppvisar insulinresistens, rubbad kolesterolmetabolism och har förhöjt blodtryck. Intressant nog kan liknande effekter kan även ses hos avkomma till råttor som fått en ”protein restricted” eller en ”globaly restricted”-diet under havandeskapet.

  Kunskapen breddas dock hela tiden inom fältet, inte minst p g a nya utvecklade metoder. Din fråga är mycket intressant, vi får se vad som händer!

 3. Linda Gårdarv skriver:

  Kan det inte vara så att människor tål mättat fett bättre än råttor och möss?

 4. Linda Gårdarv skriver:

  Hur går ditt projekt med att undersöka samband mellan kost och epigenetiska förändringar? Kommer du ha några föreläsningar?

Lovisa Heyman

Lovisa Heyman är molekylärbiolog och doktorerar inom molekylär nutrition vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet. Hennes projekt går ut på att undersöka samband mellan kost och epigenetiska förändringar, och är en del i Anti-diabetic food centres forskning kring livsmedel med preventiva effekter på livsstilsrelaterade sjukdomar såsom typ 2 diabetes. (Foto: Ingrid Ristilammi)

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Mat som – eller istället för – medicin?

Nypon sänker kolesterol och blodtryck

Mjölk till maten bra för blodsockret

Fet fisk och fiber skärper koncentration och minne

Med rätt kvällsfika äter du mindre lunch

Råg inverkar på fettceller

Vad är epigenetik?

Webb-tv

Epigenetik – en brygga mellan gener, livsstil och miljö

Antidiabetiska livsmedel, del1

Antidiabetiska livsmedel, del1

(ovanstående är en inspelning från 23 januari 2012 då Anti-diabetic food centre anordnade ett seminarium om antidiabetiska livsmedel)

Vetenskaplig information

Anti-diabetic food centre, AFC

Medicinska fakultetens forskningsdatabas, Cecilia Holms forskningCecilia Holm och Karin Berger handleder Lovisa Heymans forskningsprojekt

 

 

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?