Erna Törnqvist: Sagor istället för narkos i magnetkameran

Share |

Barn som genomgår en magnetkameraundersökning sövs rutinmässigt eftersom tekniken är  känslig för rörelser. Men narkos är förenat med risker.

Forskare i Lund har utvecklat en metod som gör narkosen överflödig i de flesta fall. Barnen förbereds med bland annat en sagobok och får sedan titta på film vid själva undersökningen.

magnetkamerabild av hjärnan

Magnetkamerabild av hjärnan. Foto: Dreamstime.

Kan man få en femåring att ligga helt stilla i över en halvtimme? Minst så lång tid krävs för att man ska kunna genomföra en magnetkameraundersökning.

De flesta barn som genomgår en magnetisk resonanstomografi, eller magnetkameraundersökning som man säger till vardags, sövs rutinmässigt. Tekniken är nämligen känslig för rörelser och det krävs att patienten ligger helt stilla i en tunnel inuti magnetkameran. Undersökningen tar normalt mellan 30 till 60 minuter.

Risker med att söva

Röntgensjuksköterskan Erna Törnqvist ville ta reda på om även små barn kunde klara en undersökning utan att behöva sövas.

– Det finns alltid risker förenade med att söva någon så det är bra om man kan undvika det, säger Erna Törnqvist.

Förutom riskerna, då i värsta fall andningen kan slås ut, blir undersökningen dyrare eftersom narkospersonal måste vara närvarande och hela proceduren tar längre tid. Det leder till att man hinner med färre patienter, med längre köer som följd.

Utmaning att ligga stilla

Till skillnad från vuxna, som kan uppleva obehag och ibland även drabbas av panik i det trånga utrymmet inne i magnetkameran, tycks inte detta vara något större problem för barn.

– De flesta barn gillar att krypa i trånga utrymmen. En del barn blir förstås ledsna när de inte ser sina föräldrar men den riktigt stora utmaningen är att få dem att ligga helt stilla.

Sagobok och dockmodell

33 barn i åldrarna 3-9 år som deltog i studien, förbereddes inför undersökningen med hjälp av informationsmaterial som de fick hemskickat i god tid inför undersökningen. Materialet bestod dels av en enkel, illustrerad broschyr som i detalj förklarade hur undersökningen skulle gå till. Dessutom fick barnen en sagobok om Sjörövar-Sonja, en flicka som ska genomgå en magnetkameraundersökning, hur hon övar sig på att ligga helt stilla och hur hon sedan klarar undersökningen galant.

Dockmodell av magnetkamera

Foto: Erna Törnqvist

När barnen sedan kom till undersökningen fick de först leka med en dockmodell av en magnetkamera och även lyssna på de knackande ljuden som hörs när magnetkameran arbetar. Vid själva undersökningen fick de dessutom titta på film med hjälp av en spegelanordning. Barnen hade oftast med sig en egen favoritfilm. Enda kravet var att det skulle vara en lugn film som inte gjorde barnen alltför uppspelta.

– Vi hade en flicka som till synes låg alldeles stilla men bilderna blev suddiga hela tiden. Då upptäckte vi att hon sjöng med till filmen.

Hur gick det då, klarade barnen undersökningen utan att behöva sövas?

– Det visade sig att så många som 30 av totalt 33 barn kunde vara så pass stilla att vi fick bilder av acceptabel kvalitet, säger Erna Törnqvist.

Större studie väntar

Hon har fått många positiva reaktioner, både från andra sjukhus i landet men även från utlandet i samband med en internationell konferens i Boston.

– Jag och de som arbetar med magnetkameraundersökningar av barn här i Lund är överens om att detta är bra. Jag vill nu gå vidare med en större studie där vi systematiskt implementerar olika åldersgrupper och olika typer av undersökningar.

Erna Törnqvists har i sin avhandling även studerat vuxnas specifika upplevelser och behov vid magnetkameraundersökningar. Mer om detta i artikeln ”I en annan värld” – så upplevs magnetkameran.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

En kommentar till “Erna Törnqvist: Sagor istället för narkos i magnetkameran”

  1. Peter Lundberg skriver:

    Hej!

    Går det att få tag på sagoboken och infotexten för barn? Vi behöver något i den vägen för våra barnpatienter i Östergötland.

    73, Peter

Erna Törnqvist

Erna Törnqvist är röntgensjuksköterska och disputerade i november 2010 med avhandlingen "Going through magnetic resonance imaging. Patients' experiences and the value of information and preparation for adults and children".

Hon har under många år arbetat som  universitetsadjunkt vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet med framför allt utbildningen av röntgensjuksköterskor.

Erna Törnqvists har i sin avhandling studerat både vuxnas och barns reaktioner och behov inför och vid magnetkameraundersökningar. Foto: Eva Bartonek Roxå.

Läs mer

"I en annan värld" – så upplevs magnetkameran.

SÅ GÅR DET TILL

Vid undersökningen får patienten ligga på en smal brits som förs in i magnetkameran. Utrymmet är som en lång och smal tunnel, ca 2 meter lång och 60 centimeter i diameter. Undersökningen, som är icke-invasiv och helt smärtfri, varar mellan 20 till 90 minuter. Vid själva bildtagningen hörs skarpa knackande ljud som varierar både i längd och intensitet.

Idag har tekniken många olika tillämpningar och kan användas vid undersökning av många olika organ. Hos vuxna undersöks vanligen huvud, rygg och leder. Hos barn undersöks oftast huvudet och patienter som har eller har haft hjärntumör dominerar.

OM Sagoboken

Sjörövar-Sonja blir en piratkopia av Linda Jönsson 

Framsida sagobok

Sonja är en flicka som snart ska gå igenom en magnetkameraundersökning. Av sjuksköterskan har hon fått noggranna instruktioner om att hon ska öva sig på att ligga alldeles stilla – något som Sonja tar på högsta allvar. En dag när hon ligger på stranden och övar, råkar hon somna och i drömmen förflyttas hon till ett sjörövarskepp. Nästa dag bär det iväg till sjukhuset och undersökningen. Underökningen går bra, det blir jättefina bilder och hon får beröm av personalen – som hon på något sätt tycks känna igen. Även knackningarna från magnetkameran kändes bekanta, de påminde väldigt mycket om oljuden när piraterna försökte knacka upp låset till skattkistan. Kanske var det inte en dröm trots allt …

 
 
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?