Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Se vårens filmade vetenskapsluncher

2014-05-08

vetenskapslunch

Crafoords ve­ten­skaps­lun­cher 2014

Nu kan du se vårens vetenskapsluncher i efterhand på webben. En serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning.

 DNA Marju Orho-Melander: Hur påverkar gener och diet risken för fetma och typ 2-diabetes?
Se den filmade föreläsningen från 12 mars 2014 i efterhand
 Provrör med DNA Anders Rosengren: Framtida behandlingar av typ 2-diabetes
Se den filmade föreläsningen från 26 mars 2014 i efterhand 
 bröstcancerceller Annika Jögi: Hur sprider sig cancer?
Se den filmade föreläsningen från 9 april 2014 i efterhand 
 minnet Elisabet Englund: När minnet sviktar – om hjärnan vid Alzheimers sjukdom
Se den filmade föreläsningen från 23 april 2014 i efterhand