Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ärftligheten för åderförkalkning kartlagd

2013-05-16
människor på en gata
Foto: Colourbox

I en nationstäckande studie har forskare vid Lunds universitet kartlagt ärftlighetens betydelse för de vanligaste formerna av åderförkalkning.

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Forskare vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö, Lunds universitet/Region Skåne, har kartlagt ärftligheten för kranskärlssjukdom, stroke, åderförkalkning i benen samt åderförkalkning i aorta hos individer vars syskon och föräldrar drabbats av olika åderförkalkningssjukdomar.

I tidigare studier har ärftligheten för respektive åderförkalkningssjukdom undersökts var sig, men om de olika formerna av åderförkalkningssjukdom delar ärftlighet har inte undersökts.

Syskon och föräldrar

– Vi kartlade hela den svenska befolkningen. Med hjälp av flergenerationsregistret och slutenvårdsregistret undersökte vi risken att drabbas om ett syskon eller förälder haft någon form av åderförkalkningssjukdom, berättar ST-läkare och medicine doktor Susanna Calling.

Studien visar att ärftligheten är högst för åderförkalkning i aorta följt av åderförkalkning i benen, kranskärlssjukdom och lägst för stroke. Det är störst risk att drabbas av samma typ av åderförkalkningssjukdom som sitt syskon eller sin förälder.

Åderförkalkning i aorta

Åderförkalkning i aorta utmärkte sig från de övriga åderförkalkningssjukdomarna; risken att drabbas av åderförkalkning i aorta i tidig ålder, före 55 år för män och före 65 års ålder för kvinnor, var 9 gånger högre för individer med en förälder som drabbats av tidig åderförkalkning i aorta jämfört med individer som inte hade denna ärftlighet.

– Vet man att ens förälder drabbats av åderförkalkning i aorta i tidig ålder bör man låta sig undersökas med ultraljud av aorta, framhåller docent Bengt Zöller.

Viktigt att läkare frågar om ärftlighet

Resultaten är en viktig vägledning för betydelsen av ärftliga faktorer för olika åderförkalkningssjukdomar.

– Förekomst av åderförkalkningssjukdom hos föräldrarna eller syskonen en viktig riskfaktor som bör ingå i den kliniska sjukdomshistorien och utredningen. Därför är det viktigt att läkare frågar efter ärftlighet, så man kan ta ställning till om ytterligare undersökningar behöver göras, säger Susanna Calling.

Text: BERTIL KJELLBERG

Pressmeddelande från Lunds universitet 15 maj 2013