Samhället bör bidra med mer

Share |

En läkemedelsindustri i kris. Allt färre nya substanser. Klena offentliga satsningar. Men behoven av nya mediciner minskar inte. 

Region Skåne lägger ut omkring fyra miljarder kronor årligen på läkemedel. Kanske kunde åtminstone en procent av denna summa anslås till forskning om läkemedel, tycker Ulf Malmqvist, klinisk farmakolog och chef för Centrum för klinisk forskning och läkemedelsprövning vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Antalet nya substanser som godkänns i USA, Europa och Japan har minskat stadigt de senaste tio–femton åren. Och vi kan inte förlita oss på att läkemedelsföretagen tar hela risken, säger han.

I USA godkände läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) förra året blott nitton nya substanser samt sex biologiska läkemedel.

Statligt stöd en framtida möjlighet?

Som ett svar på den vikande trenden har Socialstyrelsens motsvarighet NIH, National Institutes of Health, tagit flera initiativ för att stödja utvecklingen av nya läkemedel och undersöka effekten av redan registrerade läkemedel.

– Man skulle önska att Europa och Sverige kunde göra detsamma, säger Ulf Malmqvist.

Ett amerikanskt exempel är en nyligen publicerad studie som omfattade 10 000 patienter med diabetes och som genomfördes av NIH.

Ulf Malmqvist

Ulf Malmqvist på Kliniska prövningsenheten i Lund. Foto: Roger Lundholm

Kliniska prövningsenheten i Lund

Den kliniska prövningsenheten i Lund finansieras helt genom uppdragsforskning från läkemedelsindustrin. Det finns helt enkelt inget intresse från andra forskningsfinansiärer att stödja den här typen av infrastruktur för klinisk forskning.

Enheten har tolv sängplatser med avancerad övervakning för olika fas-1 och fas-2-prövningar. Kliniken genomför endast kliniska prövningar som fått godkännande av en etikkommitté. Handlar det om läkemedel krävs även ett godkännande från Läkemedelsverket. Allt registreras i en offentlig databas.

– Vi vill att studierna som genomförs här ska kunna publiceras och då måste de vara registrerade och godkända av myndigheterna, berättar Ulf Malmqvist.

Hans dröm är att kunna erbjuda utökade resurser för patientrekrytering, datahantering, statistik och komplett genomförarstöd.

– Jag skulle också vilja ha ett välutvecklat nätverk ute i förvaltningarna med forskningssjuksköterskor och andra medarbetare som periodvis arbetar med kliniska prövningar.

Text: PER LÄNGBY

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Vad är en klinisk prövning?

Centrum för klinisk forskning och läkemedelsprövning (CKFL)

Region Skånes Kompetenscentrum

I Centrum för klinisk forskning och klinisk läkemedelsprövning ingår också Region Skånes Kompetenscentrum, RSKC.

RSKC ger stöd och undervisning i klinisk prövning, epidemiologi och biostatistik till all typ av medicinsk forskning i Södra sjukvårdsregionen (Skåne, södra Halland, Kronoberg och Blekinge).

Till två tredjedelar är RSKC finansierat av Region Skåne, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Södra sjukvårdsregionen. Den återstående delen finansieras genom uppdrag från forskare.

Klinisk prövningsenhet (Phase One Unit)

Tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2010. Den är tematisk och kommer ut två gånger per år. Mer om tidskriften

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2010

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2010 (pdf 1,4 MB)Tema: Läkande medel

Innehållsförteckning för samtliga artiklar i det senaste numret

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Vad forskar du om?