Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2021

Hajp eller hjälp? Vad kan AI göra för vår hälsa?

Artificiell intelligens har fått en ökande närvaro i våra liv och inte minst inom vården har man uppmärksammat möjligheten att använda AI. Men hur långt har vi kommit i användandet av AI? Och hur säkert är det?

Forskningens dag 2021 kommer lotsa oss mot en bättre förståelse för vad AI kan användas till och vad det kan göra för vår hälsa.

Vetenskapliga arrangörer var Sophia Zackrisson, Sonja Aits och Johan Nilsson. Moderator var Lisa Kirsebom.

Se programmet i efterhand

Se eftersändningen från Forskningens dag i Lund den 10 november här:

Program

Introduktion

Kristina Åkesson, Dekanus Medicinska fakulteten, Lunds universitet och moderator Lisa Kirsebom.

Film

Vad är egentligen AI, artificiell intelligens?

AI – hur går det till?

Einar Heiberg, lektor i klinisk fysiologi

AI som stöd – från screening till behandling av bröst- och prostatacancer

Sophia Zackrisson, professor i radiologi och överläkare, Anders Bjartell, professor i urologi och överläkare

Fördelar med AI-baserad bildanalys vid spridd cancer

Elin Trägårdh, docent och överläkare i nuklearmedicin

Bättre strålbehandling med hjälp av AI

Lars E Olsson, professor i medicinsk strålningsfysik

Film

Vad kan AI göra inom hälso- och sjukvård?

Hur kan AI hjälpa oss att läsa medicinska texter?

Sonja Aits, bitr universitetslektor i biomedicin

Rättvisare organtransplantation med AI

Johan Nilsson, överläkare i thoraxkirurgi och Penilla Gunther, ordförande Viking Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

Vill patienten bli hjälpt av AI?

Anetta Bolejko, medicine doktor och röntgensjuksköterska

Panelsamtal: När AI tar plats i vården – hur ser vi på ansvar, kunskap och integritet?

Ulf Malmqvist, verksamhetschef, Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Anetta Bolejko, medicine doktor och röntgensjuksköterska, Mats Johansson, filosof, docent i medicinsk etik, och ordförande i Region Skånes etikråd och Penilla Gunther, ordförande Viking Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade.

Priscermoni

Erik K. Fernströms stiftelse