Publicerad
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Nyfödda
Nyckelord: ,

Visa faktaruta!
Idag överlever många för tidigt födda barn men komplikationer är vanliga. Vården av dessa barn har länge varit fokuserad på att lösa problem med andning och cirkulation. Hjärnskador är också vanliga men hjärnan hos dessa barn har hittills endast övervakats, inte behandlats.  
Ett för tidigt fött barn håller sin mammas hand. Foto: Dreamstime

Foto: Dreamstime

En forskargrupp i Lund har nu inlett en studie där man genom att tillföra kroppens egen tillväxtfaktor, IGF-1 (insulin-like growth factor 1) hoppas kunna påverka hjärnans utveckling.

— Att vi vågar oss på en behandling för att direkt påverka hjärnans utveckling är helt nytt, säger David Ley, överläkare och docent i pediatrik, till tidskriften Forskning & Medicin.

Läs hela artikeln på Vetenskapsrådets hemsida.

Forskning & Medicin ges ut av ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.